PMI dla chińskiego przemysłu, liczony przez państwową organizację CFLP, wzrósł z 50,1 pkt w styczniu do 52,6 pkt w lutym, podczas gdy spodziewano się jego zwyżki tylko do 50,5 pkt. Sięgnął on najwyższego poziomu od 2012 r. Dużo lepszy od prognoz był również odczyt wskaźnika PMI dla przemysłu liczonego przez prywatną firmę Caixin. (Wskaźnik ten skupia się głównie na małych i średnich spółkach.) Wzrósł on z 49,2 pkt do 51,6 pkt, a średnio oczekiwano jego wzrostu do 50,2 pkt. Tymczasem usługowy PMI, liczony przez CFLP, zwiększył się z 54,4 pkt do 56,3 pkt. Prognozowano jego wzrost do 55 pkt. Każdy odczyt PMI powyżej 50 pkt oznacza ekspansję w danym sektorze.

„Szeroka poprawa indeksów PMI w lutym odzwierciedla solidną dynamikę ożywienia gospodarczego związanego z otwieraniem gospodarki po pandemii” – piszą analitycy Citigroup.