Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł - 44,0 i był o 1,5 pkt. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.

W odniesieniu do listopada 2021 r. obecna wartość BWUK jest niższa o 20,7 pkt. proc.

Z kolei wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 1,9 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -33,8.

W listopadzie br. WWUK osiągnął wartość o 15,7 pkt. proc. niższą niż w analogicznym miesiącu 2021 roku.