Fitch obniżył rating Ukrainy po tym jak kraj ten rozpoczął formalny proces odroczenia płatności swoich obligacji zewnętrznych i restrukturyzacji 22,8 miliarda dolarów długu państwowego. To finansowe skutki inwazji Rosji – informuje Bloomberg.

Ocena kredytowa kraju została obniżona do C z CCC przez Fitch, co oznacza według agencji, że niewypłacalności kraju jest nieuchronna. Jeśli kredytodawcy zaakceptują ukraińska prośbę, to rating spadnie do poziomu Ograniczona niewypłacalność (Restricted default), co oznacza emitenta, który w opinii Fitch Ratings, nie wywiązał się ze zobowiązań wynikających z wyemitowanej obligacji, zaciągniętego kredytu lub innego zobowiązania finansowego, ale nie ogłosił upadłości, układu z wierzycielami, likwidacji ani żadnej innej podobnej procedury i nadal prowadzi działalność gospodarczą.