W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2022 r. wartość netto aktywów gospodarstw domowych w Stanach Zjednoczonych spadła do 149,3 bln dol. z rekordowych 149,8 bln dol. na koniec zeszłego roku – wynika z danych Fed. To warta uwagi zmiana trendu wzrostu bogactwa, który rozpoczął się w połowie 2020 r., kiedy ceny akcji i nieruchomości zaczęły drastycznie rosnąć.

Spadek wartości majątku Amerykanów o 0,5 bln USD ma związek z korektą na rynku akcji, która obniżyła bezpośrednio i pośrednio ich majątki o 3 bln dol. Łączna wartość akcji w posiadaniu gospodarstw wyniosła w I kwartale 46,3 bln dol., co czyni je jednym z największych aktywów w portfelach Amerykanów.

Indeks Dow Jones i S&P 500 spadły o około 5 proc. w I kwartale, a technologiczny Nasdaq stracił blisko 9 proc. Był to najgorszy kwartalny wynik dla rynków akcji od I kwartału 2020 r., kiedy pandemia Covid-19 wstrząsnęła światową gospodarką. Jednak spadki na rynku akcji zostały częściowo zrekompensowane wzrostem wartości nieruchomości o 1,7 bln USD i utrzymującą się wysoką stopą oszczędności. Gospodarstwa domowe i organizacje non profit posiadały 44,1 bln USD w aktywach w postaci nieruchomości.

Z kolei kwota na rachunkach bieżących Amerykanów wzrosła o około 210 mld dol. do 4,47 bln dol., a na depozytach terminowych o 90 mld dol., do 11,28 bln dol.

Pierwsze trzy miesiące roku nie sprzyjały inwestorom na Wall Street, a obecny kwartał również nie należy do udanych. W maju S&P 500 spadł poniżej psychologicznej bariery 4000 pkt i znalazł się najniżej od marca 2021 r. Później doszło do odbicia, ale obecnie S&P 500 znów znajduje się blisko tego poziomu. Wiele zatem wskazuje na to, że i w II kwartale majątek Amerykanów, który znajduje się na giełdzie, zostanie uszczuplony.