W porównaniu do zeszłego miesiąca odnotowano jednak spadek o 1,5 pkt. proc. - wynika z majowego badania firmy Kantar TNS.

- Spadek wartości wskaźnika TNS Consumer Index spowodowany jest przede wszystkim znaczącym pogorszeniem się nastrojów, jeśli chodzi o sytuację własnego gospodarstwa. Natomiast oceny sytuacji ekonomicznej Polski nieznacznie się poprawiły - czytamy w opracowaniu badania.

Wskaźnik percepcji sytuacji ekonomicznej kraju wyniósł w maju -1,4 pkt i w porównaniu do zeszłego miesiąca wartość wskaźnika poprawiła się o 0,4 pkt. proc. - dodaje Kantar TNS.

- Zmiany w wartości wskaźnika wynikają z spadków i wzrostów poszczególnych podwskaźników, które go tworzą. Ocena obecnej sytuacji ekonomicznej kraju pogorszyła się o 3 punkty, podobnie jak roczna perspektywa zmian sytuacji ekonomicznej (spadek o 3 punkty). Nieznacznie poprawiała się natomiast ocena zmian sytuacji ekonomicznej Polski – w porównaniu do ubiegłego miesiąca wzrosła o 2 punkty - czytamy w informacji.

Wskaźnik oceny kondycji finansowej gospodarstw domowych w maju wyniósł natomiast 2,4 pkt.

- W porównaniu do zeszłego miesiąca odnotowuje się znaczący spadek wartości wskaźnika – o 3,5 punktu procentowego - podaje Kantar TNS.

TNS Consumer Index – wskaźnik klimatu konsumenckiego - to, jak podaje Kantar TNS, uśredniona wartość indeksu percepcji sytuacji ekonomicznej kraju oraz indeksu oceny kondycji finansowej gospodarstw domowych.

- Może przyjmować wartości od -100 do +100. Wskaźnik odnosi się do ogólnego nastroju ekonomicznego konsumentów wynikającego z percepcji ekonomicznej sytuacji kraju oraz kondycji finansowej gospodarstw. Im wyższa (dodatnia) jest wartość wskaźnika tym bardziej pozytywny, optymistyczny jest klimat konsumencki - informują autorzy badania.

Z kolei wskaźnik percepcji sytuacji ekonomicznej kraju to średnia arytmetyczna sald (różnicy) odpowiedzi pozytywnych i negatywnych na trzy pytania dotyczące kondycji ekonomicznej Polski. Dotyczą tego, czy obecnie jest lepsza czy gorsza niż rok temu oraz jaka będzie za rok.

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ

Natomiast wskaźnik oceny kondycji finansowej gospodarstw domowych to średnia arytmetyczna sald (różnicy) odpowiedzi pozytywnych i negatywnych na dwa pytania dotyczące postrzegania sytuacji ekonomicznej gospodarstwa domowego - czy jest lepsza czy gorsza niż rok temu oraz czy za rok się poprawi, pogorszy czy się nie zmieni.

- Może przyjmować wartości od -100 do +100. Im wyższa (dodatnia) jest wartość wskaźnika tym bardziej pozytywne są oceny kondycji finansowej gospodarstw - informują autorzy badania.

Badanie przeprowadzono w dniach 12-17 maja 2017 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1047 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.