Zezwolenie na pracę w Polsce także dla biznesmena-obcokrajowca

Obcokrajowiec niemający zezwolenia na pobyt czasowy ani na pracę założył firmę pośrednictwa pracy, którą zarejestrował w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Publikacja: 27.08.2018 07:23

Zezwolenie na pracę w Polsce także dla biznesmena-obcokrajowca

Foto: 123RF

Cudzoziemiec wjechał do Polski na podstawie wielokrotnej wizy krajowej, wydanej w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Przesłuchiwany przez Straż Graniczną zeznał, że zaproszenie do współpracy wystawiła mu firma znajomego. Nie pamięta nazwy, nie wie, gdzie się ona obecnie znajduje. Z zaproszenia nie skorzystał i wykupił udziały w innej firmie.

Następnie przed notariuszem założył jednoosobową działalność gospodarczą, w której miał się zajmować pośrednictwem w zatrudnianiu w Polsce cudzoziemców. Polegać to miało m.in. na rejestrowaniu oświadczeń pracodawców o powierzeniu cudzoziemcom wykonywania pracy oraz uzyskiwaniu dla nich zezwoleń na pracę. Spółka współpracowała również z inną firmą pośrednictwa pracy.

Jednoosobowa spółka, w której jej założyciel objął też funkcję prezesa zarządu, została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Podczas postępowania administracyjnego, którego osią było zobowiązanie cudzoziemca do powrotu, nie wyjaśniono, jak mogło dojść do rejestracji, skoro powinno się wymagać bezspornych dowodów legalności podmiotów gospodarczych.

W czasie kontroli przeprowadzonej przez Straż Graniczną stwierdzono natomiast, że obcokrajowiec nielegalnie, nie mając zezwolenia na pobyt ani na pracę, powierzył sobie pracę w utworzonej przez siebie spółce, i sam ją wykonywał – nawiasem mówiąc, bez umowy o pracę. Tymczasem przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy określają, iż cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium RP, jeżeli posiada zezwolenie na pracę oraz przebywa na terytorium RP w związku z określonym zezwoleniem na pobyt – na warunkach określonych w tym zezwoleniu. Prowadzenie działalności gospodarczej nie zwalnia z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę. Takie zezwolenie muszą mieć również członkowie zarządów spółek. Obcokrajowiec nie posiadał żadnego z wymaganych zezwoleń – stwierdził komendant placówki Straży Granicznej. Zgodnie z przepisami ustawy o cudzoziemcach wykonywanie pracy bez zezwolenia obliguje organ do wydania decyzji zobowiązującej przybysza do powrotu.

Taka decyzja wydana przez Straż Graniczną zobowiązywała cudzoziemca do powrotu i zakazywała ponownego wjazdu na terytorium RP oraz innych państw obszaru Schengen przez okres dwóch lat. Szef Urzędu ds. Cudzoziemców utrzymał ją w mocy, a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę cudzoziemca. Pełnienie funkcji członka zarządu spółki, będącego jednocześnie wspólnikiem tej spółki jest wykonywaniem pracy przez cudzoziemca – orzekł sąd. Za rozstrzygający uznał fakt wykonywania pracy przez cudzoziemca bez wymaganego zezwolenia.

W skardze kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego cudzoziemiec zwrócił uwagę, że bezpodstawnie zarzucono mu, że pełnił funkcję w zarządzie spółki bez zezwolenia na pracę. Tymczasem do pełnienia takiej funkcji nie było ono wymagane, gdyż był jednocześnie prezesem i udziałowcem tej spółki.

NSA uznał jednak, że sąd pierwszej instancji właściwie zastosował przepisy ustawowe. Stwierdził, iż skarżący powinien być świadomy, że prowadzenie działalności gospodarczej nie zwalnia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. Innych okoliczności nie rozpatrywano, chociaż nadal mogą się wydawać nieprawdopodobne.

sygnatura akt: II OSK 1457/18

Cudzoziemiec wjechał do Polski na podstawie wielokrotnej wizy krajowej, wydanej w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Przesłuchiwany przez Straż Graniczną zeznał, że zaproszenie do współpracy wystawiła mu firma znajomego. Nie pamięta nazwy, nie wie, gdzie się ona obecnie znajduje. Z zaproszenia nie skorzystał i wykupił udziały w innej firmie.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Konsumenci
Rzecznik generalny TSUE o restrukturyzacji Getin Banku: ocenić musi polski sąd
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Miliony z Funduszu bez konkursów. Eksperci są pewni: Ziobro złamał konstytucję
Podatki
Skarbówka będzie łapać już tylko prawdziwych oszustów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Płace
Ostatnia taka podwyżka pensji. W przyszłym roku czeka nas rewolucja