Rząd chce dostosować przepisy do aktualnej sytuacji migracyjnej występującej na granicy zewnętrznej.

Tylko w sierpniu tego roku 1935 osób usiłowało nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską. Straż Graniczna zapobiegła próbom przekroczenia granicy przez 1175 osób, a 760 cudzoziemców zostało zatrzymanych i osadzonych w zamkniętych ośrodkach. Tak wynika z komunikatu po posiedzeniu Rady Ministrów, na którym przyjęto projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach.

Czytaj też:

Będą wyższe kary za przemyt imigrantów

Projektu ustawy jednak jeszcze nie upubliczniono. Z wcześniejszych zapowiedzi wynika, że nowe przepisy mają umożliwić pozostawienie bez rozpoznania wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, jeżeli złoży go cudzoziemiec zatrzymany w pobliżu granicy zewnętrznej UE niezwłocznie po jej przekroczeniu wbrew przepisom prawa.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce też odformalizować i przyspieszyć postępowanie w sprawie zobowiązania cudzoziemca, który nielegalnie przekroczył granicę zewnętrzną UE, do powrotu z terytorium RP.

– Nie znamy szczegółów projektu, ale pozostawienie bez rozpoznania wniosków o ochronę jest sprzeczne z prawem międzynarodowym, konwencją genewską oraz z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Cały świat zastanawia się, jak okazać solidarność z Afganistanem, a my w tym czasie penalizujemy przekraczanie zielonej granicy – komentuje Małgorzata Jaźwińska, adwokat ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu