Tylko w maju zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 14,6 mld zł, do 1168,4 mld zł – podał w poniedziałek resort finansów we wstępnym szacunku. Dług krajowy zwiększył się o 10,8 mld zł do 910,7 mld zł, a zadłużenie zagraniczne – o ok. 4 mld zł, do 257,7 mld zł.

W porównaniu z końcem 2021 r., dług Skarbu Państwa zwiększył się łącznie o 30,4 mld zł, przy czym ten krajowy wzrósł o 38 mld zł, a ten zagraniczny – spadł o 7,6 mld zł.