Te dane, pochodzące z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przywołali w opublikowanym w poniedziałek raporcie analitycy firmy Spectis.

Czytaj także: Upały sparaliżowały budowy?

W ciągu dekady struktura zatrudnienia w budownictwie mocno się zmieniła. W 2008 r. niespełna 40 proc. pracujących w tym sektorze mogło się pochwalić wykształceniem średnim lub wyższym.

Zmiana struktury wykształcenia w sektorze budowlanym szła w parze z rosnącym odsetkiem kobiet wśród zatrudnionych, które przeciętnie są lepiej wykształcone niż mężczyźni. W I kwartale liczba kobiet pracujących w budownictwie zwiększyła się o blisko 16 proc. rok do roku, a ich udział w całkowitym zatrudnieniu wyniósł 8 proc.

Ogólnie jednak liczba pracowników budownictwa maleje. W I kwartale br. wyniosła ona niespełna 1,2 mln, o 1,1 proc. mniej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Rosnące szybko płace przyciągają pracowników do dużych przedsiębiorstw budowlanych, ale jednocześnie ubywa pracowników mniejszych przedsiębiorstw oraz pracujących na własnych rachunek.

Był to już czwarty z rzędu kwartał, gdy zatrudnienie w budownictwie malało w ujęciu rok do roku. W efekcie pomimo boomu budowlanego, który na dobre rozpoczął w 2017 r., liczba pracujących w sektorze jest niższa, niż przed zapaścią z przełomu z lat 2015-2016. Wtedy budownictwo dawało pracę 1,26 mln osób. W ostatnich latach poprzednich boomów budowlanych (2009 i 2012 r.), w sektorze pracowało ponad 1,3 mln osób.

Dlaczego doskonała od kilku kwartałów koniunktura w budownictwie nie powoduje wzrostu zatrudnienia w tym sektorze? Nie wykluczone, że powoduje, ale nie widać tego w danych BAEL. Być może rośnie zatrudnienie imigrantów, których te ankietowe badania obejmują w niewielkim stopniu.