Firma SiDLY, znany na świecie producent opasek telemedycznych  podaje, że w ostatnim tygodniu pierwszy pacjent objęty domową kwarantanną został podjęty monitoringowi teleopieki który skutecznie sprawdził się nie tylko w warunkach domowych, ale także w szpitalnych. 11 marca zespół ratowników otrzymał kolejny już sygnał SOS od innej użytkowniczki opaski telemedycznej z symptomami silnych duszności i  utrzymującymi się od dłuższego czasu trudnościami w oddychaniu. Firma podaje, że teleopieką z wykorzystaniem polskich opasek zostało objętych już ponad 4 tys. osób. Średnio telecentrum wysyła około 20 karetek tygodniowo ratujących ludzkie zdrowie.

Zastosowanie opasek telemedycznych, zgodnie z rekomendacją Wojewódzkiego Konsultanta ds. epidemiologii, pozwala na zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa poprzez zastosowanie opasek telemedycznych u osób objętych kwarantanną w celu zapobiegania wyjścia poza określoną strefę bezpieczeństwa oraz monitorowanie bieżącej sytuacji zdrowotnej - w szczególności parametrów takich jak: temperatura, tętno, saturacja. Do tego dzięki nim i mniejszej liczby wizyt w szpitalach nie są blokowane miejsca i spada ryzyko rozpowszechniania się choroby.  Dzięki zastosowaniu opaski telemedycznej nie ma konieczności wykonywania ciągłych pomiarów przez personel medyczny i kontaktu z chorym, gdyż opaska automatycznie i regularnie samoistnie wykonuje pomiary, następnie przesyła je na platformę telemedyczną. Ponadto ważne jest zabezpieczenie odpowiedniej ilości sprzętu pomiarowego stosowanego w izolatkach, którego może zabraknąć w sytuacji epidemii. Opaski telemedyczne mogą być odpowiednim substytutem obecnego sprzętu pomiarowego.

Takie rozwiązanie jest też szczególnie efektywne w przypadku monitorowania stanu zdrowia seniorów – czyli osób z grupy podwyższonego ryzyka zachorowania w celu podjęcia natychmiastowej reakcji na pojawiające się spadki saturacji oraz świadome monitorowanie stanu zdrowia. Teleopieka SiDLY to technologia medyczna stworzona przez polski zespół SiDLY, pod przewodnictwem Edyty Kocyk.

Jest to technologia,  która oferuje szereg możliwości monitorowania stanu zdrowia użytkownika opaski, przebywającego zarówno w szpitalu, jak i w środowisku domowym. Dba w ten sposób zdrowie zarówno pacjentów, jak i lekarzy, minimalizując bezpośredni kontakt lekarza z pacjentem.

Ważny jest także zdrowy rozsądek.
W „Rzeczpospolitej” otworzyliśmy dostęp do treści dotyczących koronawirusa.
Czytaj więcej www.rp.pl/koronawirus