Możliwości efektywnego wsparcia polskich przedsiębiorców będą głównym tematem konferencji, inaugurującej obchody 30-lecia Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP). Podczas wydarzenia „30 lat Agencji Rozwoju Przemysłu SA – wyzwania przyszłości w kontekście Nowej Polityki Przemysłowej Polski" eksperci będą rozmawiać zarówno o problemach, z jakimi zmagają się obecnie przedsiębiorcy, jak i o oferowanych przez ARP instrumentach, które mogą pomóc w ich rozwiązywaniu.

Konferencja, której współorganizatorem jest „Rzeczpospolita", odbędzie się 25 stycznia w formule online. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Przedsiębiorcy oraz inne osoby, które chcą wziąć udział w konferencji, mogą się rejestrować na stronie konferencje.rp.pl.

Silna grupa wsparcia

Agencja Rozwoju Przemysłu powstała w 1991 r. Jej głównym celem jest wspieranie restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw.

Jak przypomina Cezariusz Lesisz, prezes ARP, od roku 2019 Agencja Rozwoju Przemysłu funkcjonuje w systemie instytucji rozwoju, którego koncepcja została wypracowana w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

– ARP współtworzy Grupę Polskiego Funduszu Rozwoju. Jest to system instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Grupa zapewnia skuteczną koordynację programów rozwojowych na bazie jednolitej strategii i zintegrowanych kanałów kontaktu z przedsiębiorcami, samorządami i klientami indywidualnymi – mówi Cezariusz Lesisz.

Szeroki wachlarz instrumentów wsparcia

– ARP w ramach Grupy PFR oferuje szeroki wachlarz instrumentów wsparcia, który obejmuje zarówno produkty finansowe, jak i pozafinansową pomoc w realizacji przedsięwzięć, m.in. poprzez udostępnianie terenów inwestycyjnych i obiektów produkcyjnych w ramach zarządzanych przez ARP Specjalnych Stref Ekonomicznych – wymienia Paweł Kolczyński, wiceprezes ARP.

– Spółka łączy także partnerów zainteresowanych nawiązaniem współpracy przy realizacji projektów innowacyjnych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i unikalnym na polskim rynku kompetencjom, ARP wypracowała indywidualne podejście do oceny projektów, pozwalające dostrzec szanse biznesowe w obszarach, które inni postrzegają jako mało atrakcyjne lub zbyt ryzykowne – dodaje Paweł Kolczyński.

Autopromocja
Panel dyskusyjny "Bezład przestrzenny"

Po co nam nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

OGLĄDAJ RELACJĘ

O oferowanych obecnie instrumentach wsparcia dla przedsiębiorców będzie mowa nie tylko podczas zaplanowanej na 25 stycznia konferencji. Tego samego dnia, po konferencji, odbędą się również skierowane do przedsiębiorców warsztaty internetowe, organizowane przez ARP. Warsztaty dostępne dla wszystkich chętnych, którzy zarejestrują się na stronie konferencje.rp.pl. Zarówno rejestracja jak i udział w warsztatach są darmowe.