Ubiegłoroczny zysk operacyjny grupy PGNiG zostanie pomniejszony o ok. 0,65 mld zł z powodu dokonanych odpisów aktualizujących wartość majątku trwałego. W wyniku przeprowadzonych testów okazało się, że największe przeszacowania trzeba dokonać w biznesie poszukiwań i wydobycia ropy i gazu, bo na kwotę 0,56 mld zł. Obejmuje ona m.in. koszty wykonania odwiertów i badań sejsmicznych, które nie przyczyniły się do odkrycia złóż lub uruchomienia ich eksplantacji.

Przeszacowania nie będą jednak miały decydującego wpływu na ubiegłoroczne zyski PGNiG. Z ostatnich danych wynika, że czysty zarobek grupy po trzech kwartałach przekraczał 6 mld zł i był cztery i pół raza większy niż w tym samym czasie 2019 r. Tak duża zwyżka była przede wszystkim konsekwencją wygrania postępowania arbitrażowego z Gazpromem w sprawie zawyżonych cen gazu importowanego z Rosji do Polski na podstawie kontraktu jamalskiego. Spółka z tytułu nadpłaty za jego dostawy realizowane w latach 2014–2020 otrzymała ponad 6 mld zł zwrotu.

Niezależnie od tego PGNiG ubiegły rok również w biznesie wydobycia może zaliczyć do udanych. Chodzi zwłaszcza o systematycznie zwiększany w Norwegii stan posiadanych koncesji, złóż i innych aktywów w tamtejszej branży ropy i gazu. Koncern szczególnie zainteresowany jest pozyskaniem jak największych ilości błękitnego paliwa, które zamierza transportować do Polski powstającym rurociągiem Baltic Pipe.

Niedawno spółka informowała o nabyciu udziałów w dwóch złożach gazu na Morzu Północnym. Dzięki nim w tym roku chce zwiększyć wydobycie w Norwegii do 0,9 mld m sześc. Co równie ważne, w obecnej rundzie koncesyjnej PGNiG otrzymało udziały w czterech projektach poszukiwawczych. Tym samym zwiększyło liczbę koncesji na szelfie do 36. Dziś grupa wydobywa gaz i ropę z dziewięciu złóż: Skarv, Morvin, Vale, Vilje, Gina Krog, Skogul, Arfugl, Kvitebjorn i Valemon. Z kolei prace inwestycyjne i anali-tyczne prowadzone są na złożach: Duva, Tommeliten Alpha, King Lear, Arfugl Outer i Shrek. Dodatkowo PGNiG w 2020 r. zawarł umowę na zakup gazu, m.in. z duńską firmą Orsted Salg & Service. Będzie ona obowiązywała w latach 2023–2028.