Zarząd KHW zaproponował podzielenie wypłaty na dwie raty: 20 proc. pracownicy mieliby otrzymać 5 lutego, a 80 proc. dopiero 1 lipca. Ta propozycja nie uzyskała jednak akceptacji przedstawicieli związków zawodowych. Związkowcy wystosowali nawet pismo do premier Beaty Szydło domagając się bezzwłocznej interwencji. Twierdzą, że zarząd łamie przepisy prawa pracy, bo podpisane wcześniej porozumienia gwarantują załodze wypłatę tego dodatkowego wynagrodzenia do 5 lutego.

- Informujemy o realnym zagrożeniu wybuchem niepokojów społecznych w KHW – napisali związkowcy w liście do Szydło.

We wtorek podobne rozmowy będą toczyć się w Kompanii Węglowej. Zarząd KW proponuje rozłożenie wypłaty czternastek na trzy raty - 15 lutego załoga miałaby dostać 25 proc. wynagrodzenia, 30 czerwca 50 proc. należności, a pozostałą część 30 września. W przypadku Kompanii koszt wypłaty czternastek sięgnie 226,3 mln zł.

14. pensja to dodatkowe wynagrodzenie, które od lat przyznawane jest pracownikom spółek węglowych. Wypłacane jest najczęściej w lutym. To kolejna ekstra pensja w ciągu roku obok tzw. barbórki wypłacanej w grudniu. Pogrążone w kłopotach spółki węglowe mają jednak problemy z płynnością finansową i nie stać ich na wypłatę czternastek. Na wypłacenie tego wynagrodzenia w późniejszym terminie – do 1 czerwca - zgodziły się już reprezentatywne związki w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. W zamian załoga JSW otrzyma odsetki za każdy dzień zwłoki. W czerwcu czternastki otrzymają też pracownicy kopalń należących do Węglokoksu.