Zarząd Kompanii odpowiedział w ten sposób na pojawiające się w mediach informacje, że rząd dał związkom zawodowym alternatywę: albo cięcie płac, albo zamknięcie kopalń.

- Zarząd zadeklarował w porozumieniu z Ministerstwem Energii przeniesienie do Polskiej Grupy Górniczej wszystkich 11 kopalń wchodzących w skład Kompanii Węglowej. Obecnie nie jest rozpatrywany żaden wariant zakładający likwidację czterech kopalń – poinformował Tomasz Głogowski, rzecznik KW.

Dziś kolejna tura rozmów zarządu Kompanii Węglowej ze związkami zawodowymi w sprawie zmiany warunków wynagrodzeń. W rozmowach ma uczestniczyć wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Związkowcy żądają przede wszystkim wycofania decyzji o wypowiedzeniu porozumienia gwarantującego pracownikom warunki pracy i płacy po przeniesieniu kompanijnych kopalń do Polskiej Grupy Górniczej. Zarząd przekonuje, że trudna sytuacja spółki nie pozwala na kontynuowanie obecnych systemów płacowych przez kolejnych 12 miesięcy. Związkowcy nie zgadzają się też na rozłożenie na raty wypłaty dodatkowego wynagrodzenia – tzw. czternastki. Na wypłatę 14. pensji KW musi zgromadzić 226 mln zł.