„Eksport pewnych odpadów nie niebezpiecznych czy mieszaniny takich odpadów będzie dopuszczalny jedynie do tych krajów spoza OECD, które to zaakceptują i spełniają kryteria przerobu takich odpadów w zdrowy dla środowiska sposób” — stwierdza komunikat Parlamentu Europejskiego. Dodano w nim, że musi być również wzięta pod uwagę zgodność z międzynarodowymi prawami pracowników. — pisze Reuter.

Komisja Europejska zaproponowała w 2021 r. r zmianę unijnych przepisów o wysyłaniu odpadów, aby utrudnić krajom członkowskim pozbywanie się śmieci i wysyłanie ich do biedniejszych krajów. – Unia bierze w końcu odpowiedzialność za odpady z tworzyw sztucznych zakazując ich eksportu do krajów nie należących do OECD — oświadczyła duńska eurodeputowana Pernille Weiss.

Kraje Unii mają przestać wysyłki plastikowych śmieci do biedniejszych krajów w ciągu 2,5 lat wejścia w życie nowego ustawodawstwa, przepisy dotyczące eksportu takich odpadów do krajów OECD zostaną również zaostrzone — poinformował Parlament.

Dotychczas około połowy unijnych odpadów trafiało do krajów spoza OECD, mających mniej surowe od obowiązujących w Unii przepisy o gospodarce odpadami.