Podpisano list intencyjny w tej sprawie, co otwiera zainteresowanym drogę do korzystania m.in. ze środków unijnych dostępnych na lata 2014-2020. Pilotażowy projekt wsparcia działalności badawczo-rozwojowej BZ WBK I Infini rusza na przełomie lutego i marca.

– Celem programu jest wdrażanie do biznesu innowacji, które często mają postać wyłącznie pomysłów. Program skierowano do przedsiębiorców, naukowców oraz uczelni wyższych – autorów innowacyjnych rozwiązań – podają spółki w komunikacie.

Obok BZ WBK i Funduszu Infini partnerami projektu są: Wojskowa Akademia Techniczna, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Politechnika Białostocka.

– Wsparcie i promocja nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań biznesowych jest jednym z kluczowych obszarów strategii naszego banku. Szukamy ulepszeń na wielu polach i chcemy w jak największym stopniu mobilizować polskich przedsiębiorców do inwestycji w badania i rozwój. Innowacyjne rozwiązania wymagają pozyskania najlepszych partnerów. Wiedzą o tym współpracujący z nami przedsiębiorcy, którzy bardzo często mają świeże spojrzenie i świetne propozycje. Jednak do realizacji brakuje im wykonawcy i odpowiednich środków. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi, naszym bankiem i funduszem, ich pomysły będą mogły zostać wdrożone w życie – mówi Feliks Szyszkowiak, członek zarządu BZ WBK.

Fundusz Infini to inkubator innowacji, fundusz kapitału zalążkowego, komercjalizujący projekty badawcze we wczesnej fazie rozwoju. W ramach inicjatywy BRIdge Alfa, realizowanej we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, współfinansuje projekty B+R. Jego główne zadanie to wsparcie transferu wyników badań naukowych i prac rozwojowych do biznesu i gospodarki.

– Polskie unikalne i innowacyjne rozwiązania konkurują i odnajdują się nie tylko na krajowych, ale także na światowych rynkach. Poprzez współpracę naszego funduszu z uczelniami wyższymi i bankiem, w kompleksowy sposób umożliwimy naukowcom i przedsiębiorcom płynną i korzystną przemianę pomysłu w przynoszący zyski biznes. Projekty o dużym potencjalne mogą liczyć na finansowanie we wczesnej fazie rozwoju – zaznacza Ernest Wawryniuk, wiceprezes Infini.