Cena oferowana przez KI Chemistry za akcje Ciech oznacza 29,3 proc. premii wobec średniej ceny akcji spółki na GPW ważonej wolumenem obrotu z ostatnich sześciu miesięcy oraz 14,9 proc. premii wobec średniej ceny z ostatnich trzech miesięcy. Jest również o 3 proc. wyższa od kursu zamknięcia z ostatniej sesji na GPW poprzedzającej przekazanie zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia wezwania.

W przypadku osiągnięcia w wyniku wezwania progu przynajmniej 95 proc. ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, inwestor zamierza przeprowadzić przymusowy wykup akcji należących do pozostałych akcjonariuszy, a następnie wycofać akcje spółki z obrotu giełdowego.

W ocenie inwestora utrzymywanie statusu spółki publicznej ogranicza możliwość szybkiego i elastycznego reagowania na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania ekonomiczne, regulacyjne oraz geopolityczne, zawirowania na globalnych rynkach finansowych i surowcowych, a także w bezpośrednim otoczeniu spółki. Ponadto, KI Chemistry ocenia, że zwiększanie konkurencyjności oraz dalszy rozwój Grupy Ciech może wymagać znacznych nakładów inwestycyjnych m.in. na realizację kompleksowej transformacji technologicznej oraz energetycznej, w tym nakładów na ograniczenie emisji CO2, czy dostosowywanie działalności do rosnących obciążeń regulacyjnych obejmujących spółki publiczne.

Michał Kozak, ekspert Trigon DM o wezwaniu na Ciech

Uważamy, że zarówno nasza wycena, jak i wycena konsensusu (średnia Bloomberga: TP 49 PLN/akcję) bazowały na względnie konserwatywnych założeniach wycenowych. Perspektywa sprzedającego, jak i innych inwestorów branżowych, może być bardziej globalna, przez co wyższa wycena porównawcza i SOTP powinny stanowić argument do podwyższenia oferowanej ceny. Przedział wyceny DCF i wyceny porównawczej oraz SOTP wynosi 53-89 PLN/akcję (środek przedziału ok. 71 PLN/akcję). Uważamy, że zaproponowana cena 49 PLN/akcje jest nieatrakcyjna dla potencjalnych sprzedających i są argumenty aby była ona wyższa, biorąc pod uwagę szeroki przedział wyceny Spółki, ale i sam fakt potencjalnego zwiększenia kontroli z 51,14% do 100% u głównego udziałowca, za co wg. nas należy się premi