Komisja argumentuje, że dzięki skutecznej współpracy policji poruszanie się po krajach strefy Schengen, bez kontroli na wewnętrznych granicach i przy większej ochronie zewnętrznych granic Unii, jest bezpieczne i ułatwia kontakty i prowadzenie interesów. Komisja zwróciła się do Rady UE o bezzwłoczne podjęcie decyzji o przyjęciu tej trójki krajów, bo uważa, że przestrzegają one obowiązujących reguł i kryteriów przyjęcia. Bruksela występuje o to od dawna, ma poparcie Parlamentu Europejskiego, ale niektóre kraje domagają się postępów w walce tych kandydatów z korupcją — stwierdził dziennik „La Tribune”. Zniesienie wewnętrznych granic w Unii oznacza konieczność wprowadzenia surowszych kontroli na granicach państw ościennych Unii. Wiąże się także ze współpracą policji w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości i terroryzmu oraz dzieleniem się posiadanymi danymi.

Głosowanie w tej sprawie nastąpi 8 grudnia podczas sesji rady ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych 27 krajów. Wszyscy muszą zgodzić się na rozszerzenie strefy Schengen, do której nie wstąpiły dotąd także Cypr i Irlandia, a są w niej kraje stowarzyszone z Unią: Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria. Strefa liczy 26 krajów zamieszkałe przez 420 mln ludzi.

Czytaj więcej

Frontex czuje się niepotrzebny