Miedziowy gigant w I półroczu tego roku wypracował 298 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 1,19 mld zł zysku netto rok wcześniej. Przychody wyniosły natomiast 8,45 mld zł wobec 10,06 mld zł w I półroczu 2015 r.

W I półroczu spółka matka miała 668 mln zł zysku netto (49 proc. mniej niż w I półroczu 2015 r.) KGHM International poniósł 533 mln zł straty netto ( w I półroczu ubiegłego roku było to 295 mln zł). Sama chilijska kopalnia, której wyniki są pokazywane, jako odrębny segment – miała 481 mln zł straty przypadającej na 55 proc. udziałów KGHM w joint-venture.

Na koniec czerwca dług netto grupy wynosił 7,43 mld zł wobec 6,67 mld zł rok wcześniej. Wskaźnik długu netto do EBITDA (wynik operacyjny plus amortyzacja) wyniósł 1,8 wobec 1,4. Zgodnie ze strategią KGHM wskaźnik ten nie powinien przekraczać 2.

Na zamknięciu środowej sesji akcje KGHM kosztowały 78,52 zł (spadek o 1,28 proc.). Od początku roku kapitalizacja miedziowego giganta zwiększyła się o ponad 26 proc. i wynosi 15,7 mld zł.