W tym roku grupa kapitałowa PGNiG chce skupić się na realizacji czterech podstawowych celów. Pierwszy dotyczy tzw. zielonego zwrotu w strategii rozwoju poprzez intensyfikację inwestycji i działań zmierzających m.in. do zajęcia silnej pozycji na rynkach wodoru i odnawialnych źródeł energii.

Jeśli firma zrealizuje wcześniejsze zapowiedzi, to w tym roku powinna uruchomić pierwszą stację tankowania pojazdów wodorem. Ponadto planowana jest budowa kolejnych instalacji fotowoltaicznych. Grupa zidentyfikowała ponad 60 ha gruntów i ok. 125 tys. mkw. powierzchni dachowej, która może być wykorzystana na ten cel.

Po drugie, PGNiG ogromne nadzieje wiąże z biometanem, surowcem pozyskiwanym z biomasy o parametrach gazu ziemnego. W ramach programu rozwoju rynku biometanu w Polsce zamierza rozpocząć budowę sieci biogazowni. Ofertę dla producentów rolnych opartą na modelu franczyzowym firma powinna przedstawić w najbliższych miesiącach. Koncern zamierza w tym biznesie pełnić przede wszystkim rolę integratora i organizatora rynku.

Trzecie zadanie obejmuje uczestnictwo w transformacji polskich elektrociepłowni z zasilania węglem na gaz. Koncern w tym roku powinien zwłaszcza oddać do eksploatacji blok gazowo-parowy na warszawskim Żeraniu. Mogą pojawić się kolejne informacje i decyzje dotyczące budowy podobnego obiektu w Ostrołęce przy współpracy z Orlenem i Energą. Być może firma ogłosi też plany podobnych inwestycji przy okazji ewentualnych przejęć elektrociepłowni od Tauronu, czeskiego CEZ-u i fińskiego Fortumu.

Ostatni kluczowy tegoroczny cel PGNiG to dalsze zwiększanie bazy udokumentowanych zasobów gazu i ropy w złożach w Polsce i na rynkach zagranicznych. W tym drugim przypadku chodzi zarówno o kraje, w których firma jest już obecna, a wiec Norwegię, Pakistan i Zjednoczone Emiraty Arabskie, jak i całkiem nowy rynek ukraiński. Wydobycie firma chce zwiększać dzięki pracom poszukiwawczym, które przyczyniają się do odkrywania nowych złóż, oraz poprzez potencjalne akwizycje. Szczególnie ważnym rynkiem pozostaje Norwegia, z której od października 2022 r. mamy mieć możliwość bezpośredniego sprowadzania błękitnego paliwa poprzez budowany gazociąg Baltic Pipe.