Dane statystyczne za 2016 rok dotyczące zarówno inwestycji prywatnych, jak i dokonywanych przez spółki oferujące kapitał wysokiego ryzyka w fińskie firmy będące na wczesnym etapie rozwoju, pokazują 42-procentowy wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem.

Łączna kwota zainwestowana w 2016 roku w fińskie start-upy wyniosła 383 mln euro. Liczba ta obejmuje inwestycje fińskich spółek oferujących kapitał wysokiego ryzyka (80 mln euro), bezpośrednie inwestycje zagraniczne (216 mln euro), inwestycje aniołów biznesu (53 mln euro) oraz inne źródła finansowania, w tym crowdfunding (34 mln euro) czyli finansowanie społecznościowe. Polega ona na skupianiu ludzi (społeczności portali) na różnego rodzaju projektach, które zgodzą się finansować przez internet.

Rekordy padły w obszarze inwestycji aniołów biznesu, finansowania spolecznościowego i bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Pieniądze trafiły do ponad 400 start-upów.

Najwięcej otrzymał M-Files (32 mln euro), następnie AlphaSense (24 mln) oraz Swap.com Services (19 mln). Oprócz 80 mln euro zainwestowanych w firmy lokalne, fińskie spółki oferujące kapitał wysokiego ryzyka inwestowały też w firmy zagraniczne.

Dane statystyczne zostały podane przez Fińską Sieć Aniołów Biznesu (FiBAN) i Fińskie Stowarzyszenie Spółek Oferujących Kapitał Wysokiego Ryzyka (FVCA).