Przedsiębiorcy zrzeszeni w 16 organizacjach, które reprezentują dostawców, odbiorców i przetwórców opakowań nie chcą już dłużej czekać na kolejne rządowe przymiarki do nowego systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, który ma zwiększyć udział firm w organizacji i kosztach gospodarki odpadami opakowaniowymi. Apelują o otwarty, oparty na wiedzy dialog nad nowymi rozwiązaniami, w tym nowymi obciążeniami dla firm i konsumentów.

W swoim apelu sami wskazują kierunek, w którym powinny pójść systemowe rozwiązania przygotowane w ramach ROP - tak by można było wreszcie uporządkować rynek i spełnić ambitne cele wyznaczone przez Komisję Europejską (w tym 25 proc. udział recyklatów w butelkach plastikowych do 2025 r.).

Przedsiębiorcy apelują, by w projektowaniu nowego modelu ROP określić przede wszystkim zagrożenia dla realizacji wymaganych przez Unię celów środowiskowych. Dopiero potem można zabrać się za dostosowanie sposobu poboru, wydatkowania i określania wielkości strumienia pieniędzy z opłat od firm. Zdaniem branżowych organizacji, w pracach nad nowym modelem ROP, koniecznie trzeba wziąć pod uwagę trzy elementy z unijnej dyrektywy;

Po pierwsze, finasowanie zagospodarowania odpadów opakowaniowych musi polegać na pokrywaniu rzeczywistych kosztów netto tego procesu, a fundusze zebrane w ramach opłat ROP mogą być jedynie przeznaczane na cele związane z realizacją poziomów recyklingu.

Po drugie, wysokość stawek opłat musi wynikać z kalkulacji optymalnego ilościowo i jakościowo systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi – co nie jest możliwe bez udziału uczestniczących w systemie przedsiębiorstw.

Po trzecie, cele, role i odpowiedzialność każdego uczestnika systemu na poszczególnych etapach, muszą być jasno zdefiniowane. To oznacza, że niezbędny jest sprawny i przejrzysty system raportowania- podkreślają autorzy apelu, pod którym podpisały się m.in. Fundacja PlasticsEurope Polska, Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK, Związek Polskich Przetwórców Mleka, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A., Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich, Polska Federacja Producentów Żywności, a także Konfederacja Lewiatan i Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.