W kwietniu br. władze Ursusa złożyły w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie wniosek o wszczęcie postępowania karnego celem ustalenia, czy doszło do popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy lub pracowników Komisji. Wniosek Ursusa był odpowiedzią na wcześniejsze działania regulatora podejmowane względem spółki. W kwietniu 2019 r. Komisja zawiadomiła prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wykorzystania informacji poufnej w związku z obrotem akcjami Ursusa przez osoby związane ze spółką. Postępowanie dotyczące złożonego wniosku, mimo składanych zażaleń przez KNF, zostało jednak umorzone. Według władz Ursusa Komisja nie poinformowała jednak o tym fakcie opinii publicznej, choć zdaniem spółki była to informacja spełniająca przesłanki informacji poufnej.

W trakcie środowej sesji za akcje Ursusa płacono na giełdzie 0,28 zł, co oznacza zniżkę o prawie 1 proc. względem ceny odniesienia z poprzedniej sesji.