Cenę emisyjną ustalono na 31,4 mln zł. Wykup obligacji nastąpi poprzez świadczenie niepieniężne w postaci dostaw węgla. Termin wykupu obligacji ustalono na koniec września 2010 r.