Po uzyskaniu 25 maja zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie oraz zapłaty ceny za akcje, Kopex posiada łącznie 1 014 000 akcji stanowiących 65 proc. udziału w kapitale zakładowym i głosów na walnym zgromadzeniu spółki Ryfama. Zgodnie z postanowieniami GK Gwarant zobowiązała się także do zbycia na rzecz spółki Kopex nabytych i objętych w przyszłości akcji spółki Ryfama, aby Kopex docelowo był w posiadaniu 100 proc. akcji Ryfamy. Rybnicka Fabryka Maszyn Ryfama SA, producent maszyn i urządzeń dla górnictwa, osiąga przychody ze sprzedaży na poziomie 200 mln rocznie, a jej szacowana rentowność netto po włączeniu do Grupy Kopex wyniesie ok. 10 proc.

– Kupujemy spółkę, która ma bardzo dobrą i uznaną markę w górnictwie węglowym. Ryfama zajmuje szczególną pozycję wśród producentów przenośników zgrzebłowych, zajmując pozycję lidera w kraju i znaczącego eksportera. Ponad 50 proc. ścian wydobywczych w polskich kopalniach wyposażonych jest w przenośniki zgrzebłowe produkcji Ryfamy - mówi Marian Kostempski, prezes Kopeksu. – Przejęcie Ryfamy wzmocni pozycję konkurencyjną Grupy Kopex w produkcji kompletnych systemów ścianowych. Uzupełnieniem wysokiej jakości kombajnów ścianowych produkowanych przez ZZM i obudów ścianowych Tagoru będą przenośniki zgrzebłowe Ryfamy. Do tej pory w Grupie Kopex sami produkowaliśmy przenośniki zgrzebłowe, jednak lepszym pod względem kosztowym i konstrukcyjnym rozwiązaniem jest wykorzystanie przenośników Ryfamy o ugruntowanej pozycji na rynku – mówi Kostempski.

Ryfama jest firmą o wieloletniej tradycji w projektowaniu i produkcji maszyn i urządzeń dla górnictwa podziemnego. W kraju i za granicą znana jest przede wszystkim z produkcji różnego rodzaju kompletnych środków transportowych, a zwłaszcza przenośników zgrzebłowych. Ryfama produkuje także kruszarki urobku, instalowane na podścianowym przenośniku zgrzebłowym, które służą do rozdrabniania urobku do określonej wielkości. Ponadto Ryfama produkuje inne elementy konstrukcyjne wykorzystywane w maszynach górniczych: reduktory, zwrotnie najazdowe, urządzenia kotwiąco-przesuwne, zawieszenia linowe i inne.

Pozostałe 35 proc. akcji Ryfamy Kopex ma przejąć w pierwszym kwartale 2011 r.