Ciech i ministerstwo porozumiały się co do warunków przekazania resztówek akcji Alwerni (25,01 proc.), Organiki-Sarzyny (5,06 proc.) oraz Zachemu (5,15 proc.). W zamian za te, mniejszościowe pakiety tych trzech zakładów Skarb Państwa obejmie ponad 1,88 mln nowych papierów Ciechu – podała dzisiaj spółka.

Cenę emisyjną tych akcji określono na 23,5 zł. W efekcie tych operacji kapitał akcyjny Ciech zostanie podwyższony o 3,56 proc.

MSP, który ma teraz 36,68 proc. akcji Ciechu, jeszcze bardziej umocni się w akcjonariacie spółki. Jego udział sięgnąłby bowiem 39,94 proc.

Decyzję w sprawie emisji podejmie najbliższe ZWZ Ciechu, które zostanie zwołane przed końcem czerwca.