Sebastian Kulczyk za chwilę będzie miał cały Ciech

Obecnie należy do niego 92,5 proc. akcji giełdowej spółki. Dziś po raz kolejny ogłosił zamiar skupienia pozostałych walorów. Niezależnie od tego, wycofa spółkę z giełdy.

Publikacja: 29.09.2023 09:37

Sebastian Kulczyk za chwilę będzie miał cały Ciech

Foto: Kulczyk Investments

KI Chemistry, firma kontrolowana przez Sebastiana Kulczyka, ogłosiła kolejne zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Ciechu. Tym razem zamierza nabyć już tylko niespełna 4 mln walorów stanowiących około 7,5 proc. kapitału zakładowego giełdowej spółki. Wszystkie pozostałe papiery są w jej posiadaniu. Oferty będą przyjmowane od 4 do 10 października. Z kolei przewidywany dzień rozliczenia transakcji i nabycia akcji wyznaczono na 13 października.

„Zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami, zamierzamy wycofać akcje Ciechu z obrotu giełdowego. KI Chemistry dysponuje dziś ponad 90 proc. ogólnej liczby głosów w spółce, a zatem wystarczającą siłą głosów, aby podjąć uchwałę akcjonariuszy niezbędną dla przeprowadzenia procedury delistingu. Jednocześnie chcemy dać akcjonariuszom mniejszościowym szansę sprzedaży akcji po 54,25 zł za sztukę, zanim rozpoczniemy działania zmierzające do przekształcenia Ciechu w spółkę niepubliczną” - mówi cytowany w komunikacie prasowym Dawid Jakubowicz, prezes Kulczyk Investments.

Czytaj więcej

Ciech i branża sodowa cierpią z powodu słabego popytu

Dodaje, że obecnie kierowana przez niego firma umożliwia akcjonariuszom mniejszościowym otrzymanie środków za posiadane akcje znacznie szybciej, niż w standardowej procedurze delistingowej. W marcu i kwietniu w trakcie wezwania KI Chemistry kupiło przeszło 3,7 mln papierów (7,1 proc.). W czerwcu nabyło ponad 6,2 mln akcji (11,8 proc. w kapitale zakładowym). Wreszcie, podczas ostatniego zaproszenia, czyli w dniach od 18 do 25 września, kupiło 7,8 mln akcji (14,8 proc.).

W przypadku osiągnięcia w wyniku rozliczenia transakcji progu przynajmniej 95 proc. ogólnej liczby głosów, KI Chemistry zamierza przeprowadzić przymusowy wykup akcji należących do pozostałych udziałowców. Według KI Chemistry, utrzymywanie przez Ciech statusu spółki publicznej ogranicza możliwość szybkiego i elastycznego reagowania na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania ekonomiczne, regulacyjne oraz geopolityczne, zawirowania na globalnych rynkach finansowych i surowcowych, a także w jej bezpośrednim otoczeniu.

Jednocześnie KI Chemistry przekonuje, że zamierza nadal wspierać zrównoważony, międzynarodowy rozwój chemicznej grupy, w tym poprzez akwizycje. „Celem jest wzmocnienie konkurencyjności grupy w odpowiedzi na wyraźne pogorszenie koniunktury gospodarczej, które przekłada się na niższy popyt na produkty grupy, a w konsekwencji także na jej tegoroczne wyniki finansowe. W ocenie KI Chemistry, zwiększanie konkurencyjności oraz dalszy rozwój grupy Ciech będzie wymagać znacznych nakładów inwestycyjnych, m.in. na realizację kompleksowej transformacji technologicznej oraz energetycznej, w tym nakładów na ograniczenie emisji CO2” - napisano w komunikacie prasowym.

Dodano, że zarówno potencjalne akwizycje międzynarodowe, jak i intensywny kapitałowo program transformacji technologicznej i energetycznej, może skutkować koniecznością istotnego zwiększenia zadłużenia i w konsekwencji znacząco ograniczyć możliwości wypłaty dywidendy przez Ciech w kolejnych latach.

KI Chemistry, firma kontrolowana przez Sebastiana Kulczyka, ogłosiła kolejne zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Ciechu. Tym razem zamierza nabyć już tylko niespełna 4 mln walorów stanowiących około 7,5 proc. kapitału zakładowego giełdowej spółki. Wszystkie pozostałe papiery są w jej posiadaniu. Oferty będą przyjmowane od 4 do 10 października. Z kolei przewidywany dzień rozliczenia transakcji i nabycia akcji wyznaczono na 13 października.

„Zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami, zamierzamy wycofać akcje Ciechu z obrotu giełdowego. KI Chemistry dysponuje dziś ponad 90 proc. ogólnej liczby głosów w spółce, a zatem wystarczającą siłą głosów, aby podjąć uchwałę akcjonariuszy niezbędną dla przeprowadzenia procedury delistingu. Jednocześnie chcemy dać akcjonariuszom mniejszościowym szansę sprzedaży akcji po 54,25 zł za sztukę, zanim rozpoczniemy działania zmierzające do przekształcenia Ciechu w spółkę niepubliczną” - mówi cytowany w komunikacie prasowym Dawid Jakubowicz, prezes Kulczyk Investments.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Biznes
Pogoda nie odpuszcza Rosji. Stanął eksport ropy i metali
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Materiał partnera
Wspieramy przewoźników w drodze do dekarbonizacji transportu
Biznes
Szefowie największych firm wierzą w rozwój swoich biznesów i branż
Biznes
Jak nie dać się omamić fałszywym ofertom
Materiał Promocyjny
ORLEN Paczka ma 4000 automatów paczkowych i rośnie w imponującym tempie
Biznes
Skarb Scytów wrócił na Ukrainę. Kreml chce go dla siebie
Materiał partnera
DPD zwiększa dostępność punktów OOH a Klienci robią zakupy z wyprzedzeniem