W czerwcu Ciech zmieni nazwę na Qemetica (czyt. kemetika). Jak informuje nas spółka, to nawiązanie do hiszpańskiego słowa „química”, które oznacza po prostu chemię. Końcówka ma się kojarzyć z łacińskimi wyrazami „ethi-ca” czy „mathematica”. „Nowoczesność i odpowiedzialność - Qemetica to synonim firmy, która ma najwyższe standardy odpowiedzialności, innowacyjności i konkurencyjności” - tłumaczy Ciech.

Ciech zmieni nazwę na Qemetica

W grupie kapitałowej zmienią się też nazwy firm zależnych. Na przykład Ciech Soda Polska będzie funkcjonował pod marką Qemetica Soda Polska, a Ciech Cargo pod szyldem Qemetica Cargo. Niektóre spółki zależne przejdą jednak większe metamorfozy. I tak Ciech Sarzyna zmieni się w Qemetica Agricultural Solutions Poland, Proplan Plant Protection Company w Qemetica Agricultural Solutions Spain, Ciech Vitrosilicon w Qemetica Silicates, Ciech Vitro w Qemetica Glass, a Ciech Pianki w Qemetica Polyurethanes.

- Zamykamy rozdział Centrali Importu Eksportu Chemikaliów, otwieramy nowy rozdział pod nazwą Qemetica — chemicznej grupy napędzającej wiele branż gospodarki na wszystkich kontynentach. Dlatego ze zmianą nazwy łączy się także przyjęcie kluczowych zamierzeń strategii biznesowej na kolejne sześć lat - mówi cytowany w komunikacie prasowym Kamil Majczak, prezes Ciechu. Dodaje, że grupa ma ambitny plan przedefiniowania przemysłu chemicznego w odpowiedzi na wyzwania, które stawia przed nią codzienność. Przede wszystkim chodzi o ochronę klimatu i zasobów naturalnych przy jednoczesnym wzroście konkurencyjności i innowacji w oferowanych produktach i usługach.

Do 2029 r, grupa Ciech chce zmniejszyć emisję CO2 o 45 proc. Niezależnie od tego aktualne pozostają plany osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2040 r. Jednym z priorytetów będzie zrównoważony środowiskowo portfel produktów, w tym niskoemisyjna soda i krzemiany oraz pianki o zmniejszonym udziale surowców ropopochodnych na rzecz większego wykorzystania surowców pochodzących ze zrównoważonych źródeł. Z kolei w biznesie agro zarząd stawia na międzynarodową ekspansję i hybrydowe produkty dla rolników. W obszarze opakowań planowane są nowe inwestycje, a w biznesie solnym osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku Europy Środkowo-Wschodniej.

- Mimo wymagającej sytuacji rynkowej nie rezygnujemy z naszych priorytetów - transformacji energetycznej i zrównoważonego rozwoju poszczególnych biznesów. Strategia zakłada systematyczny wzrost wyników finansowych, a silny bilans nie ogranicza nas w realizacji ambitnych planów, niezależnie czy mówimy o wzroście organicznym czy poprzez akwizycje - twierdzi Marcin Puziak, członek zarządu Ciechu.