Kulczyk przejmuje całkowitą kontrolę nad Ciechem

Kontrolowana przez Sebastiana Kulczyka firma ogłosiła właśnie przymusowy wykup nienależących do niej jeszcze akcji chemicznej spółki. W efekcie zarząd GPW zawiesił nimi giełdowy obrót.

Publikacja: 07.11.2023 09:59

Kulczyk przejmuje całkowitą kontrolę nad Ciechem

Foto: materiały prasowe

KI Chemistry, strategiczny inwestor Ciechu, ogłosił przymusowy wykup akcji nie będących jeszcze w jego posiadaniu. Obecnie dysponuje pakietem prawie 50,3 mln walorów  stanowiącym ponad 95,4 proc. kapitału zakładowego giełdowej spółki i dającym taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Tym samym przymusowym wykupem jest objętych przeszło 2,4 mln papierów, czyli niespełna 4,6 proc. ogółem wyemitowanych akcji.

Cena po jakiej będą nabywane wynosi 54,25 zł. Dokładnie na takim samym poziomie była określona podczas wcześniejszego wezwania i kilku zaproszeń do składania ofert sprzedaży. Z kolei na poniedziałkowym zamknięciu sesji wynosiła 53 zł.

Od dziś walory Ciechu nie są już notowane, gdyż zarząd GPW zawiesił nimi obrót. Powodem jest ogłoszony właśnie przymusowy wykup. Dzień jego rozpoczęcia określono na 7 listopada. Z kolei dzień wykupu to 17 listopada. Wtedy też nastąpi zapłata za nabyte papiery.

Czytaj więcej

Kulczyk będzie miał cały Ciech. W planach globalny rozwój

KI Chemistry, spółka którą kontroluje biznesmen Sebastian Kulczyk, już od wielu miesięcy przekonuje, że dzięki wycofaniu walorów Ciechu z publicznego obrotu będzie możliwe szybsze i bardziej elastyczne niż dotychczas reagowanie na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania ekonomiczne, regulacyjne oraz geopolityczne. Spółka miała też być bardziej odporna na zawirowania na globalnych rynkach finansowych i surowcowych, a także te występujące w jej bezpośrednim otoczeniu.

Zwracano m.in. uwagę na występujące zaburzenia międzynarodowych łańcuchów dostaw, rosnącą presję cenową ze strony konkurentów spoza UE, niepewność związaną z dalszym przebiegiem inwazji Rosji na Ukrainę, eskalację napięcia między USA i Chinami oraz turbulencje na rynku dostaw nośników energetycznych. Do tego dochodzi wysoka inflacja. To wszystko - w ocenie dominującego udziałowca - skutkuje rosnącą niepewnością oraz pojawieniem się licznych, nowych i trudnych do przewidzenia zagrożeń dla grupy Ciech. Ponadto zauważono, że zwiększanie konkurencyjności oraz dalszy rozwój spółki może wymagać znacznych nakładów inwestycyjnych.

Ciech nie podał jeszcze wyników za III kwartał. Ma to uczynić 16 listopada. Z ostatnich danych wynika, że w II kwartale grupa Ciech zanotowała 1,19 mld zł przychodów i 148 mln zł znormalizowanego zysku EBITDA. Tym samym rok do roku oba wyniki spadły odpowiednio o 4 proc. i 27 proc. Jeszcze gorzej wyglądał wynik netto. O ile rok temu odnotowano 43,6 mln zł zysku, o tyle teraz stratę sięgającą 74,3 mln zł. To przede wszystkim konsekwencja pogarszającej się koniunktury gospodarczej i związanego z nią spadku popytu na produkty grupy. 

KI Chemistry, strategiczny inwestor Ciechu, ogłosił przymusowy wykup akcji nie będących jeszcze w jego posiadaniu. Obecnie dysponuje pakietem prawie 50,3 mln walorów  stanowiącym ponad 95,4 proc. kapitału zakładowego giełdowej spółki i dającym taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Tym samym przymusowym wykupem jest objętych przeszło 2,4 mln papierów, czyli niespełna 4,6 proc. ogółem wyemitowanych akcji.

Cena po jakiej będą nabywane wynosi 54,25 zł. Dokładnie na takim samym poziomie była określona podczas wcześniejszego wezwania i kilku zaproszeń do składania ofert sprzedaży. Z kolei na poniedziałkowym zamknięciu sesji wynosiła 53 zł.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Matriał Promocyjny
Ojcowie na urlopie to korzyści dla ich dzieci, rodzin, ale i firm
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Biznes
Wiadomo już, czy Sekwana nadaje się do pływania. Organizatorzy Igrzysk Olimpijskich zdecydowali
Biznes
Pierwsza od siedmiu lat awaria rakiety Muska. Może spłonąć 20 satelitów
Biznes
Niemcy chcą się pozbyć chińskich gigantów z sieci 5G. Stają do walki z Huawei i ZTE
Biznes
UE chce, by dane napędzały biznes. Ale polskie firmy mają obawy
Biznes
„Efekt Hollywood” bije w polskie kina: dwa kwartały spadków