Podane dzisiaj przez zarząd spółki wyniki  nie są jeszcze ostatecznie zatwierdzone. Ich poprawa wynika m.in. z dodatkowej pracy, jaką spółka wykonywała w grudniu na terenie województwa śląskiego, na co nie liczyła w związku z  powierzeniem Kolejom Śląskim obsługi wszystkich połączeń na terenie województwa.  Koleje Śląskie sobie z realizacją zadania nie poradziły i  na pomoc wezwane zostały Przewozy Regionalne – do obsługi połączeń stykowych, czyli pomiędzy dwoma województwami. – Stawka  za obsługę tych tras  nie była wygórowana  - zapewnia Małgorzata Kuczewska – Łaska, prezes Przewozów Regionalnych.  – Była średnią stawką za jaką jeździliśmy na  terenie Śląska – dodaje prezes Przewozów Regionalnych.

Województwo Śląskie było największym klientem  samorządowej spółki. W 2012 roku dopłata do organizowanych przewozów wyniosła 120 mln zł na ok. 850 mln zł dofinansowania od wszystkich samorządów.

Jak deklaruje Małgorzata Kuczewska – Łaska,  plany na ten rok przewidują poprawę  wyniku. –  Przychody  nie wzrosną, zmniejszymy koszty. Dofinansowanie marszałków wyniesie 780 mln zł, i pokryje 100 proc. deficytu na uruchomieniu pociągów – deklaruje prezes Przewozów Regionalnych.

Spółka w tym roku spłaciła już 54 mln zł długu wobec PKP  Polskich Linii Kolejowych za korzystanie  z torów. Zgodnie zawartą umową jeszcze w tym roku musi zapłacić ok. 26 mln zł. – Pieniądze na ten cel na razie pochodzą z bieżącej działalności. Docelowo będziemy je pozyskiwać ze sprzedaży nieruchomości i ze źródeł zewnętrznych -  mówi szefowa samorządowego przewoźnika.

Ugoda obejmuje  kwotę 384 mln zł.  PKP PLK zrezygnowała z dochodzenia ok. 140 mln zł odsetek, a Przewozy Regionalne wycofały pozwy sądowe o  obniżenie stawek  za korzystanie z torów w latach 2008 – 2009.  Cale zadłużenie ma zostać spłacone w ratach do połowy 2017 roku. Jak wyjasnai zarząd spółki zadłużenie powstali w wyniku braku rekompensaty od Skarbu Państwa za realizację przewozów międzywojewódzkich w latach 2004 – 2006. Spółka domaga się wypłaty zaległości w wysokości 780 mln zł bez odsetek na drodze sądowej.