– To poroniony pomysł – mówi wprost Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP. Chodzi o ideę Naczelnej Rady Adwokackiej przedstawioną wczoraj na łamach „Rz".

Rada chce, by przedsiębiorcy mogli finansować pomoc prawną z urzędu.  Przy takich sprawach stawki dla adwokatów czy radców prawnych są niskie, często nie pokrywają kosztów pełnomocników. Prowadzi to do tego, że udział profesjonalnych pełnomocników w sprawach sądowych – jak uważa wiceminister sprawiedliwości Jerzy Kozdroń – jest zbyt mały. Na większe finansowanie z budżetu, pogrążonego w poważnych problemach, nie ma co liczyć. NRA uważa więc, że warto skorzystać ze wsparcia przedsiębiorców, którzy już dziś przeznaczają pieniądze na szczytne cele w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.

Rada nie ma gotowego projektu, ale mogłoby to działać na zasadzie dobrowolnego funduszu, na który firmy mogłyby wypłacać pieniądze, a którym zarządzałaby jednostka publiczna.

Niech adwokaci sami wspierają kolegów w ramach adwokackiej odpowiedzialności społecznej – mówi szef Pracodawców RP

– Adwokaci na rynku otrzymują fantastyczne wynagrodzenie, niech sami wspierają kolegów w ramach adwokackiej odpowiedzialności społecznej – denerwuje się Andrzej Malinowski. – Firmy to nie studnia bez dna, już i tak finansują mnóstwo rzeczy. Obawiam się, że z dobrowolności pomysł szybko ewaluowałby w obowiązkowość, a  nie widzę związku między działalnością gospodarczą a zarobkami adwokatów z urzędu – dodaje Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Konfederacji Lewiatan.

Krzysztoszek podkreśla, że przede wszystkim należałoby poprawić prawo, tak by stało się bardziej przejrzyste i czytelne dla wszystkich, nie tylko dla prawników. – Teraz mamy taką sytuację, że to prawnicy konstruują przepisy prawa, zapisy kontraktów między firmami czy umów między przedsiębiorcami i konsumentami. I sami zarabiają na niejasnościach tych zapisów – dodaje.

– Adwokaci powinni lobbować u władz publicznych za wyższymi stawkami – zauważa Łukasz Bernatowicz, radca prawny i ekspert Business Centre Club. – Przedsiębiorcy i tak wydają ogromne kwoty na prawników, pomysł, by biznes stworzył platformę do finansowania pracy adwokatów z urzędu, jest chybiony – dodaje.

Przedsiębiorcy zgodnie podkreślają, że pomoc prawna z urzędu jest bardzo istotnym elementem systemu prawnego. Korzystają z tego i zwykli ludzie i mali przedsiębiorcy. – Nie mamy nic przeciwko, by stawki za taką pracę wzrosły, możemy nawet podyskutować o tym z Radą, tylko nie naszym kosztem – konkluduje Malinowski.