Będzie to mniej o 13,6 proc. w porównaniu do 2013 roku, na który prognozowane jest 214 upadków tego typu podmiotów gospodarczych. W całym 2014 roku liczba upadłości wyniesie około 839 wszystkich przedsiębiorstw, czyli 9,8 proc. mniej niż w 2013 roku. prognoza na obecny rok to 930 upadłości.

KUKE zaznacza, że niedawne kłopoty gospodarki nie powodują takiego natężenia upadłości jak miało jeszcze 10 lat temu. Dzięki przyjęciu Polski do Unii Europejskiej, co ułatwiło dostęp polskim przedsiębiorcom na rynki europejskie, eksport mógł stać się w mijającym roku lokomotywą wyciągającą polska gospodarkę ze spowolnienia. To z kolei spowodowało, że wrażliwość na wahania popytu wewnętrznego stała się mniejsza. Również wzrost świadomości związanej z potrzebą ubezpieczenia swoich należności wpływa na hamowanie narastania zatorów płatniczych.

Z danych Monitora Sądowego i Gospodarczego wynika, iż sądy gospodarcze w listopadzie 2013 roku ogłosiły upadłość 62 przedsiębiorstw. Było to o 23,5 proc. mniej niż w październiku rok temu w którym zanotowano 81 upadłości, oraz o 27,9 proc. mniej niż w listopadzie ubiegłego roku w którym upadło 86 podmiotów.

W ubiegłym miesiącu najwyższe natężenie upadłości wystąpiło w województwie dolnośląskim (2,24 proc.) i zachodniopomorskim (1,95 proc.). Nadal wysoki poziom bankructw można zaobserwować w branżach: budowlanej, produkcji wyrobów z papieru, a także w kulturze, rozrywce i rekreacji. W tej ostatniej branży poziom natężenia upadłości w skali miesiąca uległ jednak zmniejszeniu: z 3,95 proc. na 3,45 proc. Jeszcze w maju natężenie upadłości w tej branży wynosiło 5,03 proc. Ta poprawa jest związana ze stabilizacją finansową gospodarstw domowych, które są w stanie przeznaczyć więcej pieniędzy na rozrywkę i rekreację. W kolejnych miesiącach można spodziewać się dalszego trendu spadkowego w tej branży.

Nadchodzący rok ma być dla Polski okresem wychodzenia ze spowolnienia gospodarczego. Wraz ze wzrostem dynamiki PKB należy również przyjąć, iż zmniejszy się liczba upadłości. Jednocześnie ożywienie koniunktury będzie pozytywnie wpływało na zwiększeniu się liczby średnich przedsiębiorstw oraz awans dotychczasowych „średniaków" do grona podmiotów dużych.