Adam Purwin, prezes PKP Cargo, przekonuje, że w grupie pozostanie kilkaset milionów złotych nadwyżki, która będzie wykorzystana na rozwój organiczny i przejęcia. Na koniec I kwartału grupa miała 184,3 mln zł środków pieniężnych i 619,4 mln zł krótkoterminowych aktywów finansowych, z czego 511,1 mln zł stanowiły lokaty powyżej trzech miesięcy.

Kilka dni temu walne zgromadzenie akcjonariuszy zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 86,6 mln zł z ubiegłorocznego zysku i dodatkowo 50,9 mln zł z zysków z lat wcześniejszych. Zarząd rekomendował, aby przeznaczyć do podziału 32,7 mln zł.

PKP Cargo zamierza inwestować zwłaszcza w te obszary działalności logistycznej, w których jest stosunkowo mało widoczny. Prowadzi rozmowy o akwizycjach z kilkoma podmiotami. Ich finalizacja w dużym stopniu będzie zależała od oczekiwań finansowych sprzedających. W I kwartale grupa PKP Cargo przeznaczyła na inwestycje 116 mln zł. Było to o 27 proc. więcej niż rok temu. W przyszłych kwartałach poziom inwestycji ma być podobny.

W I kwartale obroty grupy spadły w porównaniu z tym samym okresem 2013 r. o 1,2 proc. Znacząco wzrosły za to zyski. Wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 56,9 mln zł, podczas gdy przed rokiem było to 3,7 mln zł. Tak duża poprawa to zasługa ograniczenia kosztów operacyjnych. W I kwartale spadły one o 6 proc., czyli 65 mln zł.