Tag: PKP Cargo

Powiązane

Firmy

PKP Cargo znów na plusie

Grupa PKP Cargo poprawiła wyniki w stosunku do dwóch ostatnich lat i wykazała 148 mln zł zysku netto.

PKP Cargo rozwija przewozy w krajach środkowej Europy

Grupa zamierza zwiększyć udziały w rynkach kolejowych przewozów towarowych w Polsce, na obszarze Trójmorza i trasach Nowego Jedwabnego Szlaku.

Otoczenie sprzyja PKP Cargo

Kolejowa grupa odnotowuje wzrost przewozów i stara się utrzymać w dobrej kondycji ekonomicznej.

PKP Cargo zmieniło jeden z dwóch kluczowych celów

Grupa do końca 2027 r. chce mieć 50-proc. udział w polskim rynku towarowych przewozów kolejowych. Pierwotnie planowała go zwiększyć do 65 proc., i to do końca tego roku.

PKP Cargo dokonało rewizji strategii

Grupa do końca 2027 r. chce mieć 50-proc. udział w polskim rynku towarowych przewozów kolejowych. Pierwotnie planowała jednak go zwiększyć do 65 proc. i to w dodatku do końca tego roku.

PKP Cargo zwiększa przewozy ładunków i szuka oszczędności

Do dalszej poprawy rentowności grupy mają przyczynić się zarówno rosnące przychody, m.in. z transportu węgla, jak i trzymane w ryzach koszty.

Branża kolejowa spodziewa się dużych opóźnień w interwencyjnym przewozie węgla

Z powodu sankcji wobec Rosji, rząd zakupił węgiel dla odbiorców indywidualnych w krajach zamorskich. Jego przewozy skoncentrują się w trzecim kwartale, co doprowadzi do opóźnień w dostawach.

Grupa PKP Cargo się umacnia. Sprzyja otoczenie i działania nowego zarządu

Kolejowej spółce sprzyja otoczenie i działania podejmowane przez nowy zarząd. Chodzi m.in. o rosnące przewozy i decyzje, które mają się przyczynić do poprawy wyników grupy.

Rząd będzie sterował transportem. PKP Cargo ma wozić węgiel, nawet kosztem strat

PKP Cargo będzie wozić przede wszystkim węgiel, nawet kosztem ewentualnych strat. Wskutek decyzji premiera spółka otrzyma za nie odszkodowanie.

Dariusz Seliga, prezes PKP Cargo: Zboże czeka na granicy z Ukrainą

W naszym kraju brakuje specjalistycznych wagonów do transportu ziarna – mówi Dariusz Seliga, prezes PKP Cargo.