Tag:

Przejęcia

Powiązane

Fuzje Konsolidacje

Umowy gwarancyjne w transakcjach M&A

W prawie angielskim zapewnienia co do przedmiotu sprzedaży składane w umowie stanowią integralną część kontraktu, a ich niezgodność z prawdą jest uznawana za naruszenie umowy. W prawie polskim sama sprzeczność stanu opisanego w umowie ze stanem rzeczywistym lub prawnym nie może zostać uznana za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

Dla Duńczyków Polska będzie hubem transportowym

Duńska firma DFDS przewiduje rozwój w Polsce centrum logistycznego dla obsługi transportowej całego regionu.

Połączenie sióstr bez emisji, ale ze skutkiem w CIT

Do niedawna wydawało się oczywiste, że w przypadku połączenia bezemisyjnego nie można określić przychodu spółki przejmującej. Ostatnie interpretacje wskazują jednak, że fiskus zmienił zdanie w tej sprawie.

Transgraniczne przekształcenia spółek: nowe możliwości dla biznesu

Dostępne od września 2023 r. transgraniczne przekształcenie spółek pozwala polskiej spółce na zmianę formy prawnej z jednoczesnym przeniesieniem siedziby do innego kraju Unii Europejskiej. Może ono umocnić pozycję przedsiębiorcy na arenie międzynarodowej.

Ofiara kryzysu: znika legendarny belgijski Van Hool

Malejący popyt na naczepy, a wcześniej podczas pandemii spadek zapotrzebowania na autokary sprawił, że producent tych pojazdów, belgijski Van Hool, ogłosił bankructwo i został rozparcelowany.

Transakcje M&A – przekształcenia i reorganizacje spółek

Przekształcenie lub reorganizacja spółki lub grupy spółek to częsty element towarzyszący transakcjom M&A. Procesy te mogą mieć miejsce na etapie przygotowania transakcji, jej wykonania lub spełnienia jej warunków. Mogą też stanowić konsekwencję transakcji lub służyć dostosowaniu funkcjonowania nabytego aktywa do biznesu kupującego.

Chcesz kupić spółkę – skorzystaj z ulgi konsolidacyjnej

Konsolidacja to naturalny proces w gospodarce, prowadzący do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku, wykorzystywany w celu osiągnięcia koncentracji kapitału, czy też korzyści skali. Aby ułatwiać ekspansję inwestycyjną polskich firm, ustawodawca przewidział możliwość preferencyjnego traktowania kosztów poniesionych w związku z przejmowaniem innych podmiotów – ulgę konsolidacyjną.

Jednoosobowa spółka z o.o. – zasady działania i odrębności

Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest traktowana często jako alternatywa dla prowadzenia przez przedsiębiorców indywidualnej działalności gospodarczej. Chociaż jej struktura nie jest skomplikowana, niektóre aspekty jej funkcjonowania mogą okazać się w praktyce problematyczne.

Transakcje M&A – jak przygotować się do sprzedaży biznesu?

Transakcja M&A stanowi zwykle bardzo złożony proces pod względem gospodarczym i operacyjnym, który realizowany jest za pomocą skomplikowanych struktur prawnych. Nierzadko wiele czynności prowadzonych jest równolegle, a przyszły sprzedawca powinien wykonać niektóre z nich jeszcze zanim pojawi się kupujący. Jak przygotować się do sprzedaży biznesu?

Nowy tryb łączenia spółek budzi kontrowersje podatkowe

Celem wprowadzenia nowego trybu łączenia spółek było uproszczenie procesów łączeniowych w ramach tej samej grupy kapitałowej. Jego wprowadzenie nie zostało jednak prawidłowo skorelowane ze zmianami w prawie podatkowym.