"Będzie tylko i wyłącznie tą sprawa się zajmował (naprawą sytuacji w polskim górnictwie - PAP), bo czasu jest mało. Ten problem trzeba rozwiązać" - podkreśliła premier.

Wcześniej CIR poinformowało, że Rada Ministrów zdecydowała we wtorek o ustanowieniu pełnomocnika rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, a do jego zadań należało będzie inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań wynikających z restrukturyzacji sektora węgla kamiennego

Kopacz we wtorek spotkała się w warszawskim CPS "Dialog" ze związkami zawodowymi działającymi w Kompanii Węglowej. Na spotkanie przybyli także m.in. szef Rady Gospodarczej przy premierze Jan Krzysztof Bielecki oraz wiceministrowie skarbu Rafał Baniak i Wojciech Kowalczyk. W spotkaniu uczestniczy też wicepremier Janusz Piechociński. Tematem spotkania jest aktualna sytuacja w spółce, której siedzibę od sześciu dni okupują związkowcy; powód to brak środków na wypłaty.