To już XVII edycja konkursu Prawnik Pro Bono. W tym roku o tytuł walczy 14 kandydatów. Spośród nich zostaną wybrane trzy osoby: dwie otrzymają wyróżnienie, a jednej przypadnie laur zwycięzcy.

Od wielu lat konkurs Prawnik Pro Bono organizuje Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz „Rzeczpospolita". Każda edycja jest inna. Przez wiele lat dominowali starsi prawnicy z dużych miast. Od kilku lat wyraźnie widać zmianę pokoleń.

Czytaj także: Koronawirus: prawnicy każdemu pomogą za darmo

Coraz więcej zgłoszeń dotyczy osób młodych. W tym roku wśród nadesłanych nominacji dominowali adwokaci i radcy prawni. Większość mieszka w dużych ośrodkach, głównie w Warszawie.

Zdecydowana większość nominacji pochodzi od organizacji pozarządowych. Różne były także formy pomagania. Wiele osób udziela bezpłatnych porad lub bezinteresownie reprezentuje w sądzie.

Kandydaci do tytułu Prawnik Pro Bono służą również pomocą prawną przy zakładaniu fundacji lub stowarzyszeń. Angażują się w prowadzenie szkoleń dla organizacji pozarządowych.

Jak co roku szukamy osób, które wykazały się wrażliwością społeczną i zaangażowaniem w pomoc prawną pro bono na rzecz osób fizycznych oraz organizacji pozarządowych.

Tytuł może otrzymać osoba posiadająca co najmniej wyższe wykształcenie prawnicze. Kandydatów do konkursu mogły zgłaszać osoby fizyczne i prawne, w tym samorządy zawodów prawniczych, organizacje pozarządowe, instytucje państwowe i samorządowe. Nadesłane zgłoszenia oceni kapituła nagrody, złożona z wybitnych prawników oraz prezesów sądów. To oni wybiorą zwycięzcę konkursu.

Przez lata nagroda była wręczana podczas podsumowania rankingu kancelarii prawnych. W tym roku będzie to osobna uroczystość. Z uwagi na epidemię koronawirusa, wyjątkowo będzie miała formę online. Data nie jest jeszcze znana.

W ubiegłym roku Prawnikiem Pro Bono została adwokatka Anna Frankowska za wsparcie chorych nieuleczalnie dzieci i ich rodzin, a także pomoc prawną ofiarom księży pedofilów.

Więcej o kandydatach do tytułu Prawnik Pro Bono

Paweł Matyja – ADWOKAT, KATOWICE

Laureat konkursów oratorskich o randze międzynarodowej. Występował w roli eksperta ds. zmian klimatycznych podczas 24. Szczytu ONZ. Kandydat jest pełnomocnikiem wielu redakcji i dziennikarzy lokalnych gazet z okolic Katowic (Głos Zabrza, Gazeta Zawierciańska). Przyczynia się tym samym do obrony wolności słowa. Organizuje tez zbiórki na rzecz chorych i niepełnosprawnych dzieci. Angażuje się w obronę praw zwierząt – pomaga Fundacji Świat Zwierzętom. Działa na rzecz lokalnej Izby Adwokackiej i jest jej pierwszym ( w ponad 100-letniej historii) rzecznikiem prasowym (funkcję wykonuje społecznie).

Paulina Kozłowska – RADCA PRAWNY, WARSZAWA

Działa w Radcowskim Ośrodku Pomocy Pro Bono przy OIRP w Warszawie. Wspiera liczne projekty pomocowe mówcy i spadochroniarza Tomasza Kozłowskiego, udziela porad prawnych w programie „Interwencja" emitowanym na antenie Polsatu, w latach 2018-2019 we współpracy z Konsultantem Generalnym RP w Manchesterze udzielała porad prawnych Polakom na stałe przebywającym w Wielkiej Brytanii. W 2019-2020 udzielała pomocy w ramach programu „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". Angażuje się w projekty edukacyjne młodzieży warszawskich szkół.

Hubert Szymański – RADCA PRAWNY, ŁÓDŹ, liczba nominacji: 2

Od 2016 roku pomaga osobom ubogim w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego, rzeczowego. Prowadzi porady w parafiach w Łodzi. Pomaga też Klasztorowi Ojców Franciszkanów, którego jest gwardianinem – przygotował m.in. internetową politykę prywatności dla klasztoru.

Błażej Szczęsny – RADCA PRAWNY, WARSZAWA

Wykazał się dużą sumiennością wspierając Fundację Gwiazdka w roku 2019 w trudnej sprawie związanej z kierowaniem pod jej adresem wniosków o dostęp do informacji publicznej.

Zuzanna Chromiec – APLIKANTKA ADWOKACKA, WARSZAWA

Kandydatka prowadzi pro pono sprawy sądowe związane z dostępem do świadczeń zdrowotnych, również w aspekcie transgranicznym. Wiele z tych spraw ma charakter precedensowy, w niektóre zaangażowany był także Rzecznik Praw Obywatelskich. Nominowana doradza też organizacjom pacjentów.

Małgorzata Gołębiowska, RADCA PRAWNY, WARSZAWA

Radca prawny w Zespole Bankowości i Finansów kancelarii Eversheds Sutherland Wierzbowski. Kandydatka przez kilka miesięcy pomagała grupie osób z niepełnosprawnościami z gminy Sulejówek w organizacji i sformalizowaniu działalności fundacji. Fundacja została zarejestrowana a jej celem jest wsparcie osób niepełnosprawnych.

Marta Nowak -RADCA PRAWNY, WARSZAWA

Działa aktywnie pro bono w ramach Centrum Pro Bono, Radcowskiego Ośrodka Pomocy Pro Bono przy OIRP w Warszawie. Angażuje się w prowadzenie szkoleń dla NGO – w roku 2019 było to szkolenie dotyczące zakładania spółek. W 2019 roku wspierała Stowarzyszenie Emaus-Rzeszów – udzieliła pomocy w aż czterech sprawach.

Dr Marcin Włodarski – PRAWNIK, DOKTOR NAUK PRAWNYCH, WARSZAWA

Ekspert w dziedzinie nieruchomości i inwestycji infrastrukturalnych w kancelarii Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy. Zaangażowany w sprawy pro bono w ramach Centrum pro Bono i programu kancelarii. Pomógł Fundacji Opus Organi w sprawie związanej ze współpracą z lokalnym samorządem.

Monika Horna-Cieślak – ADWOKAT, WARSZAWA

Laureatka konkursu „Rising Stars – Liderzy Jutra" za rok 2019. Specjalizuje się w prawnej pomocy dzieciom doświadczającym przemocy psychicznej, fizycznej oraz seksualnej. W swojej działalności na rzecz krzywdzonych dzieci podejmuje działania naukowobadawcze, legislacyjne, szkoleniowe a także koordynowała projekty edukacyjne. Jest autorką publikacji i badań na temat przemocy wobec dzieci. Swoją aktywność na rzecz krzywdzonych dzieci rozpoczęła już jako studentka.

Katarzyna Zaklikocka – PRAWNIK, WARSZAWA

Była specjalistką w dziedzinie danych osobowych i ochrony prywatności w kancelarii Bird&Bird. W 2019 wielokrotnie wspierała prawnie Fundację eFkropka i Kongres Zdrowia Psychicznego.

Piotr Zawadzki – RADCA PRAWNY, RZECZNIK PATENTOWY, WARSZAWA

Specjalista w dziedzinie własności intelektualnej i ochrony danych osobowych i prywatności w kancelarii Bird&Bird. Od kliku lat aktywnie działa pro bono m.in. w ramach programu Centrum Pro Bono. Wielokrotnie wspierał prawnie Fundację eFkropka i Kongres Zdrowia Psychicznego.

dr Katarzyna Julia Kowalska – RADCA PRAWNY, DOKTOR NAUK PRAWNYCH, WARSZAWA Adiunkt w Zakładzie Międzynarodowego Postępowania Karnego WPiA UW. Współautorka książki „Nieodpłatna pomoc prawna" (wraz z A.Bartnik), Wolters Kluwer 2019.

Kandydatka do końca 2019 roku prowadziła korporacyjną obsługę prawną Fundacji Edukacji Społecznej. Od lat prowadzi nieodpłatne poradnictwo dla osób żyjących z HIV i wykluczonych społecznie. Angażuje się w debatę publiczną związaną z rolą społeczeństwa w procesie zdrowienia osób będących w kryzysie psychicznym. Przewodnicząca Rady Młodych Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

Ewa Hys – PRAWNIK, SKRZESZEW

W roku 2019 nominowana brała udział w tworzeniu regulaminu programu „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych" Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska Pro Civium. Dzięki tej pomocy organizacja uruchomiła w 2020 roku kompleksowy, pozainstytucjonalny system oddziaływań penitencjarnych i postpenitencjarnych obejmujący swym działaniem skazanych, a także wspierający ich rodziny. Kandydatka angażuje się także w pomoc na rzecz osób wykluczonych i najsłabszych, m.in. samotnych matek z dziećmi i seniorów.

Łukasz Pniewski – RADCA PRAWNY, KOSZALIN

Prawnik od 2010 roku wspiera pro bono Stowarzyszenie Dom Miłosierdzia w Koszalinie – m.in. odbywa dyżury, podczas których udziela porad prawnych. W ostatnim czasie zaangażowany był także w pomoc w ramach programu "SPRAWIEDLIWOŚĆ - kompleksowe wsparcie dla pokrzywdzonych, świadków oraz osób im najbliższych" realizowanego przez Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Mecenas od 2015 roku prowadzi cykliczne wykłady dla zrzeszonych w Okręgowej lzbie Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie z zakresu prawa pracy oraz nowych regulacji zawodowych.