To już 17. edycja konkursu Prawnik Pro Bono. W tym roku o tytuł walczyło 14 kandydatów. Osoby, spośród których zostanie 24 czerwca wybrany zwycięzca, to: Monika Horna-Cieślak, Paulina Kozłowska oraz Paweł Matyja.

Od wielu lat konkurs Prawnik Pro Bono organizuje Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz „Rzeczpospolita". Każda edycja jest inna. Przez wiele lat dominowali starsi prawnicy z dużych miast. Od kilku lat wyraźnie widać zmianę pokoleń. Coraz więcej zgłoszeń dotyczy osób młodych. W tym roku wśród nadesłanych nominacji dominowali adwokaci i radcy prawni. Większość mieszka w dużych ośrodkach, głównie w Warszawie. Zdecydowana większość nominacji pochodzi od organizacji pozarządowych. Różne były także formy pomagania. Wiele osób udziela bezpłatnych porad lub bezinteresownie reprezentuje w sądzie.

Jak co roku szukamy osób, które wykazały się wrażliwością społeczną i zaangażowaniem w pomoc prawną pro bono na rzecz osób fizycznych oraz organizacji pozarządowych. Tytuł może otrzymać osoba posiadająca co najmniej wyższe wykształcenie prawnicze. Kandydatów do konkursu mogły zgłaszać osoby fizyczne i prawne, w tym samorządy zawodów prawniczych, organizacje pozarządowe, instytucje państwowe i samorządowe. Nadesłane zgłoszenia ocenia kapituła nagrody.

Czytaj także: Prawnik Pro Bono 2018: Anna Frankowska, adwokat z Warszawy