W tym dniu adwokaci i aplikanci adwokaccy szczególnie zapraszają osoby w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej.

Wykaz miejsc, w których będą udzielane porady, a także lista adwokatów biorących udział w akcji, opublikowany został na [link=http://www.nra.pl/nra.php?id=690&rtnl=1]stronie internetowej Naczelnej Rady Adwokackiej[/link]. W przededniu akcji lista adwokatów będzie opublikowana w lokalnej prasie.

Dodatkowe informacje w sprawie akcji można uzyskać w siedzibach [b]Okręgowych Rad Adwokackich lub pod numerem telefonu 22 505 25 00[/b].