Naczelna Rada Adwokacka przez aklamację przyjęła właśnie uchwałę potępiającą agresję militarną Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę i apeluje do polskich władz o wszelką pomoc i solidarne działania ze wspólnotą międzynarodową. Deklarujecie też pomoc dla osób dotkniętych skutkami działań wojennych. Jaka to ma być pomoc? Pojawiają się również pierwsze pytania, m.in. dotyczące tego, jak ściągnąć do Polski dzieci pracujących tu obywateli Ukrainy
.

To rzecz zrozumiała. Opublikowano już np. listy tłumaczy i dokumentów, które obywatele Ukrainy powinni mieć ze sobą przybywając do Polski. Adwokaci i aplikanci adwokaccy chcą wspierać tych, którzy zmuszeni zostali do ucieczki przed wojną. Potrzeby mogą być różnego rodzaju – z pewnością osoby te będą potrzebowały pomocy w uzyskaniu tzw. ochrony międzynarodowej jako uchodźcy, ale jesteśmy gotowi im sprostać.

Czytaj więcej

Prawnicy zapowiadają pomoc dla Ukrainy

Zarówno Naczelna Rada Adwokacka jak i Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, oraz rady w innych miastach, podjęły uchwały zwracające się do adwokatów i aplikantów adwokackich o zaangażowanie w pomoc dla dotkniętych skutkami działań wojennych. Jak je wykonać?


Poszczególne izby adwokackie powołują koordynatorów i koordynują pomoc. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie powołała w czwartek koordynatora. Uruchomiła też specjalny adres e-mailowy do zgłaszania próśb o pomoc. To znacznie przyspieszy jej świadczenie.


Do ataku doszło nocą ze środy na czwartek. Wasza reakcja - już w czwartek - jest więc niemal natychmiastowa.


Podejmując uchwały tej treści, nie mieliśmy najmniejszych wątpliwości, że trzeba szybko działać. Najważniejsze jest to, żeby pomoc, która okaże się niezbędna, trafiała pod właściwy adres. Nastawiamy się na udzielanie wsparcia w procedurach związanych z legalizacją pobytu w Polsce, łączeniu rozdzielonych rodzin, pomocy w uzyskaniu statusu uchodźcy, bądź uzyskaniu azylu politycznego.

Tylko adwokaci będą pomagać? Potrzeba będzie z pewnością wiele więcej zaangażowanych prawników.

Wierzę w to, że całe środowisko prawnicze w Polsce udzieli wsparcia ofiarom działań wojennych wywołanych przez Federację Rosyjską na terenie niepodległej Ukrainy.


Adwokatura ukraińska także przeżywa dzisiaj trudne chwile.

Tak. Wyraziliśmy solidarność z adwokaturą ukraińską i ukraińskimi działaczami na rzecz praw człowieka. To są osoby, szczególnie narażone na niebezpieczeństwo okupacji przez wojska rosyjskie. Deklarujemy także gotowość niesienia jej pomocy.