To już XVII edycja konkursu Prawnik Pro Bono organizowanego przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz „Rzeczpospolitą".

Czytaj także: Ranking kancelarii prawniczych 2018 - Konkurs pro bono: nagroda dla K&L Gates, wyróżnienie dla kancelarii Malinowscy i Wspólnicy

Szukamy osób, które wykazały się wrażliwością społeczną i zaangażowaniem w pomoc prawną pro bono na rzecz osób fizycznych oraz organizacji pozarządowych.

Tytuł może otrzymać osoba posiadająca co najmniej wyższe wykształcenie prawnicze (magister prawa).

Kandydatów mogą zgłaszać osoby fizyczne i prawne, w tym samorządy zawodów prawniczych, organizacje pozarządowe, instytucje państwowe i samorządowe. Można zgłosić dowolną liczbę osób.

Kapituła Konkursu przyzna tytuł Prawnika Pro Bono jednej osobie. Dwie inne osoby otrzymają wyróżnienie.

W jej skład wchodzą m.in. prezes Sądu Najwyższego, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, rzecznik praw obywatelskich, minister sprawiedliwości, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Zarządu FUPP i laureaci poprzednich edycji konkursu.

W ub.r. tytuł Prawnika Pro Bono otrzymał Mariusz Filipek, radca prawny z Lublina, doktor nauk prawnych oraz pracownik naukowy w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Wspiera on swoją wiedzą olbrzymią liczbę organizacji pozarządowych, wszystkich nie sposób wymienić. Wśród nich jest m.in. Fundacja Maciuś, Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Jest również współzałożycielem i prezesem stowarzyszenia Aktywna Europa.

Zgłoszenia należy przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa z dopiskiem: konkurs Prawnik Pro Bono albo drogą e-mailową na adres biuro@centrumprobono.pl.

Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym jest dostępny na stronie www.fupp.org.pl (zakładka Pro Bono – konkurs) oraz www.centrumprobono.pl w dziale Aktualności.