fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rankingi

Ranking kancelarii prawniczych 2018 - Konkurs pro bono: nagroda dla K&L Gates, wyróżnienie dla kancelarii Malinowscy i Wspólnicy

Adobe
Walczyli o zagraniczne alimenty dla skrzywdzonej Polki, wyjaśniali licealistom zawiłości prawa, a szczególnym powodem do dumy jest dla nich udział w sprawie ustalenia własności Archiwum Ringelbluma.

Za te działania zespół K&L Gates Jamka zdobywa w tym roku główną nagrodę w konkursie „Pro bono". Serca członków kapituły zdobyła także nieduża krakowska kancelaria Malinowscy, która systematycznie pomaga ludziom bezdomnym.

– Jedną z wartości pielęgnowanych w K&L Gates jest kultura wspierająca działalność pro bono – mówi mec. Agnieszka Suchecka-Tarnacka, koordynująca działania dobroczynne w tej dużej (60 prawników) warszawskiej kancelarii.

– Każdy prawnik w firmie zachęcany jest do przepracowania pro bono minimum 20 godzin rocznie. Są one liczone jako tzw. creditable hours (godziwe godziny) wliczane do czasu pracy. Za przepracowanie ponad 50 godzin firma przyznaje specjalne wyróżnienie.

Grzywny i alimenty

Sprawy wymagające bezpłatnej pomocy prawnej trafiają do kancelarii w różny sposób – niektóre przynoszą sami prawnicy, wiele zleca Centrum Pro Bono przy Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, z którym kancelaria współpracuje od 2008 r. Zdaniem Anny Włodarczyk z CPB na uwagę zasługuje szczególne zaangażowanie K&L Gates w projekt edukacyjny w VII Liceum im. J. Słowackiego w Warszawie. Adwokaci Michał Szumbarski i Łukasz Gembiś wypracowali własny model takich zajęć: nie tylko wyjaśniają licealistom zawiłości prawa konstytucyjnego, cywilnego, karnego i spółek handlowych, ale także przedstawiają sposoby modelowania kariery prawniczej. Lekcje cieszą się ogromnym zainteresowaniem.

Stowarzyszenie Klon/Jawor, które wspiera inne organizacje pozarządowe, poprosiło o pomoc w ciekawej sprawie członka zarządu pewnej fundacji. Za niezłożenie sprawozdań finansowych groziła mu odpowiedzialność karna. Dzięki pomocy doradcy podatkowego Adriana Jonca i adw. Izabeli Plis sprawa została umorzona.

Z kolei mec. Elżbieta Buczkowska i mec. Filip Urbaniak pomagają w skomplikowanej, wielowątkowej sprawie dotyczącej egzekucji alimentów za granicą w trybie rozporządzenia Rady WE nr 4/2009.

– Chodziło o ustalenie, czy osoba zobowiązana do alimentacji na rzecz dzieci i ich matki mieszkających w Polsce ma jakiekolwiek dochody lub majątek, z których można byłoby prowadzić egzekucję. Sprawa wymagała m.in. koordynacji i odwołania się do praktyki w tym zakresie na poziomie Ministerstwa Sprawiedliwości i Komisji Europejskiej – mówi mec. Suchecka-Tarnacka.

Słynne archiwalia otwarte

Jedną z ostatnio zamkniętych spraw w K&L Gates była pomoc Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny w określeniu praw do tzw. Archiwum Ringelbluma. Ten unikatowy zbiór dokumentów (m.in. listów, notatek, relacji, druków ulotnych, fotografii, obrazów, wycinków z gazet), utworzony w 1940 r. dzięki inicjatywie dr. Emanuela Ringelbluma i ukryty przed likwidacją getta warszawskiego, jest jednym z najważniejszych świadectw o życiu w getcie i zagładzie Żydów polskich. Część archiwum została odnaleziona po wojnie i przekazana Centralnemu Komitetowi Żydów w Polsce. CKŻwP rozwiązał się, przekazując swój majątek zawiązanemu na początku lat 50. Stowarzyszeniu ŻIH. Archiwum zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa ludzkości UNESCO. Jego status nie był jednak jasny. W rezultacie negocjacji doszło do porozumienia ŻIH i władz polskich, zgodnie z którym archiwum pozostanie własnością ŻIH, ale otrzymało status narodowego materiału archiwalnego, który będzie udostępniony szerokiej publiczności. Ze strony K&L Gates nad projektem pracowali mec. Andrzej Mikosz, prof. Bogudar Kordasiewicz i Piotr Moskała.

Oczywiście to nie wszystkie projekty realizowane pro bono.

– Naszymi beneficjentami są m.in. Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Historii Polski, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Fundacja Wolna Szkoła i Fundacja Bank Mleka Kobiecego – wyjaśnia mec. Agnieszka Suchecka-Tarnacka.

Pomoc bezdomnym szansą

W krakowskiej kancelarii Malinowscy i Wspólnicy pracuje 19 prawników. Na co dzień zajmują się obsługą podmiotów gospodarczych. Znajdują jednak czas także na pomoc osobom, które na skutek życiowych zawirowań straciły dach nad głową. To podopieczni kapucyńskiego Dzieła Pomocy św. Ojca Pio w Krakowie. Dzieło prowadzi nowoczesne centra pomocy najuboższym. Mogą się tam umyć, otrzymać ubranie, jedzenie, pomoc lekarską, a także porady prawne.

– Pełnimy tam dyżury. Nasi prawnicy jeżdżą na nie dobrowolnie, nie są też za to w żaden sposób premiowani – mówi Agnieszka Biała, aplikantka adwokacka w kancelarii Malinowscy i Wspólnicy, która koordynuje współpracę z Dziełem.

Podopieczni bardzo często uwikłani są w spiralę zadłużeń, która utrudnia im wydostanie się z bezdomności. Niektórzy dopiero co wkroczyli w dorosłość. Kancelaria pomaga obecnie niespełna 20-letnim siostrom, które zostały obarczone długami czynszowymi pozostałych członków rodziny w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Siostry nadal się uczą i utrzymują jedynie z zasiłków celowych. Prawnicy z jednej strony podejmują działania, których celem jest wzruszenie orzeczeń sądowych dotyczących zadłużenia, a z drugiej prowadzą korespondencję z Gminą, by doprowadzić do umorzenia długu.

- Traktujemy naszą pomoc Dziełu jako coś naturalnego. To dla nas także szansa na poznanie specyfiki spraw zupełnie innych niż profil działalności kancelarii – twierdzi Agnieszka Biała.

Obu kancelariom serdecznie gratulujemy!

Komentarz eksperta

Anna Włodarczyk, koordynatorka Centrum Pro Bono, www.centrumprobono.pl

W tym roku Centrum Pro Bono obchodzi 10. rocznicę powstania. Przez ten czas prawnicy ze współpracujących z CPB kancelarii pomogli w blisko 500 sprawach. W międzynarodowym ruchu pro bono jesteśmy rozpoznawani jako jedyny tzw. clearinghouse w Polsce. Początkowo prawnicy udzielali za naszym pośrednictwem pomocy organizacjom pozarządowym, które zgłosiły do CPB problem prawny. Ale z roku na rok nasza oferta się rozwija i obecnie pomoc pro bono traktujemy jako wszelką aktywność wykonywaną z wykorzystaniem merytorycznej wiedzy prawniczej.

Współpracujący z nami prawnicy mogą: pisać opinie prawne dla organizacji, udzielać krótkich mailowych porad, reprezentować NGO w postępowaniu sądowym, prowadzić szkolenia dla NGO, pisać artykuły poradnicze (na portalu ngo.pl/Poradnik i w ramach akcji „Zapytaj prawnika o..."), prowadzić zajęcia w szkołach. Spotykamy się też regularnie na tzw. Pro Bono Roundtables.

W marcu i kwietniu kancelarie Spaczyński Szczepaniak i Wspólnicy i Bird & Bird przeprowadziły szkolenie z ochrony danych osobowych, a adwokaci z K&L Gates kontynuują obecnie cykle lekcji dla licealistów. W „Rzeczy o Prawie" natomiast trwa cykl „Pomoc pro bono", w którym prawnicy opisują ciekawe sprawy zrealizowane w ramach CPB.

Zapraszamy do współpracy!

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA