Na dzisiejszym posiedzeniu Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Mirosława Skiby na stanowisko prezesa SGB-Banku. KNF potwierdziła decyzję rady nadzorczej SGB-Banku uznając, że menedżer ma odpowiednie doświadczenie, kompetencje i wiedzę do pełnienia funkcji prezesa zarządu banku zrzeszającego.

– Decyzja KNF formalnie kończy etap procedowania prezesa zarządu SGB-Banku. To dobry sygnał dla rynku, banków spółdzielczych i naszych klientów – ocenia Skiba. – Przed nami kontynuacja umacniania pozycji Banków Spółdzielczych SGB i banku zrzeszającego w polskim sektorze finansowym – zapowiada.

Skiba od początku kariery związany jest z sektorem finansowym. Od 1992 r. pracował w Banku Zachodnim WBK, kierował jednym z oddziałów, był dyrektorem Regionu Wielkopolska Północ, Makroregionu Poznań, a później szefem Makroregionu Warszawa. W 2008 r. powołano go na stanowisko wiceprezesa BZ WBK, zaś 14 września 2018 r. rada nadzorcza SGB-Banku powierzyła mu pełnienie obowiązków prezesa SGB-Banku. Absolwent Politechniki Poznańskiej, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu i Swiss Finance Institute.