Bank BPH działa w obecnym kształcie od grudnia 2007 r., kiedy to jego znaczna część włączona została do Banku Pekao SA. Wzrost kosztów związany jest z odbudową potencjału utraconego po podziale instytucji.

W ostatnim kwartale saldo odpisów na utratę wartości przekroczyło 11 mln zł.

Łącznie w całym 2008 r. odpisy wzrosły o 36 proc., do 27 mln zł. Było to spodowodowane "znacznym wzrostem odpisów z tytułu rezerwy na nieudokumentowane ryzyko kredytowe".