Moskiewski Sąd Arbitrażowy zarejestrował pozew Citibanku przeciwko Russian Standard Company i Russian Standard-Invest LLC - akcjonariuszom banku Russian Standard miliardera Rustama Tariko (jest też szefem rady dyrektorów banku). W imieniu posiadaczy obligacji Russian Standard Ltd (RSL) amerykański bank żąda 49 proc. akcji rosyjskiego banku, dowiedziała się agencja RIA Nowosti w firmie Pala Assets Holding Ltd. będącej jednym z posiadaczy obligacji.

„Roszczenia wynikają z faktu, że Russian Standard Ltd., emitent papierów wartościowych na kwotę 451 mln dolarów oprocentowanych na 13 proc. w skali roku z datą wykupu w 2022 r., nie wywiązał się z obowiązku spłaty zadłużenia z tytułu obligacji i naliczonych odsetek w wysokości 757,2 mln dol. Zobowiązanie to było zabezpieczone zastawem w wysokości 49 proc. akcji Russian Standard Bank - dowiedziała się agencja w Pala Assets.

Czytaj także:  Historyczna chwila: pierwsza kobieta prezesem dużego banku z Wall Street

Od 2015 roku w posiadaniu Citibank znajdują się akcje Russian Standard należące do pozwanych - 39,88 proc. akcji banku posiadanych przez Russian Standard Company CJSC oraz 9,12 proc. udziałów Russian Standard - Invest LLC ”. Zastaw zabezpiecza zobowiązania emitenta obligacji RSL wobec właścicieli papierów wartościowych.

Teraz wierzyciele są zainteresowani jak najszybszą spłatą długów, w związku z czym zgłoszono obowiązek egzekucji w drodze sprzedaży udziałów na aukcji publicznej. Według dyrektora generalnego Pala Assets Davida Nitlispacha, właściciele Russian Standard „w 2015 r. pożyczyli 450 mln dolarów od prywatnych inwestorów, w tym głównie rosyjskich firm i obywateli”.

„Od tego czasu minęło 5 lat, a obligatariusze nic nie otrzymali. Właściciel banku nie negocjuje i nie oferuje opcji spłaty zadłużenia. Powstaje silne poczucie, że Rustam Tariko zdecydował, że nie zapłaci. Uważamy to za naruszenie nie tylko umów prawnych, ale także podstawy etyki biznesowej ”- powiedział Nitlispach.

„Przejęcie zastawionych akcji banku i sprzedaż akcji w jawnym i przejrzystym obrocie pomogą przynajmniej częściowo spłacić dług i pokażą, że prawa inwestorów są w pełni przestrzegane w Rosji” - dodał.

Rustam Tariko oraz szefowie jego firm nie skomentowali pozwu Citibanku oraz sytuacji z niespłacanym od 5 lat długiem. Tariko w 2013 r. przejął zadłużony CEDC - ówczesnego globalnego lidera produkcji mocnych alkoholi i lidera wódczanego rynku w Polsce. W 2018 r. holding Tariko - Rust stał się największym producentem alkoholu w Rosji i drugim na świecie, sprzedaż rosła też w Polsce - drugim rynku po Rosji.