„Zrobienie tego natychmiast powstrzyma ucieczkę depozytów z mniejszych banków, ustabilizuje cały sektor i w znacznym stopniu zmniejszy możliwość dalszych bankructw banków” — stwierdziły te banki w piśmie do organów nadzoru, cytowanym przez agencję Bloomberga — do minister finansów Janet Yellen, Federalnej Korporacji Ubezpieczenia Depozytów FDIC, urzędu nadzoru 1200 banków Comptroller of the Currency (CCC) i do banku centralnego Fed. Obecnie FDIC chroni wkłady do 250 tys. dolarów.

„Niezależnie od generalnego dobrego stanu i bezpieczeństwa sektora bankowego, zmalało zaufanie do wszystkich banków poza największymi. To zaufanie do naszego systemu bankowego należy natychmiast przywrócić” — uważają sygnatariusze pisma i dodali, że wycofywanie depozytów może nasilić się w razie bankructwa kolejnego banku.

Czytaj więcej

W upadłym banku mogło dojść do przestępstwa

Upadek Silicon Valley Bank (SVB) i Signature Bank wywołały paniczne wycofywanie depozytów z banków regionalnych i przenoszenie ich do największych, m.in. JP Morgan Chase i Bank of America.

Średnie banki zaproponowały sfinansowanie tej inicjatywy poprzez podwyższenie swoich składek odprowadzanych do FDIC. Koalicję tworzy 110 instytucji bankowych posiadających 100 mld dolarów łącznych aktywów. „Najważniejsze jest przywrócenie przez nas zaufania wśród właścicieli depozytów zanim dojdzie do bankructwa następnego banku, uniknięcie paniki i dalszego kryzysu. Wprawdzie koszt ubezpieczenia depozytów nie jest bagatelny, ale prawdopodobieństwo jego użycia byłoby znacznie mniejsze, gdyby wszystkie depozyty zostały na czas ubezpieczone — uznały banki z koalicji MBCA.

Jedenaście największych banków amerykańskich zobowiązało się przelać łącznie 30 mld dolarów na bankowi First Republic z San Francisco, obsługującemu głownie bogatych klientów. Na skutek ostatnich wydarzeń jego wartość rynkowa zmalała o 80 proc. Tam gestem ofiarodawcy pomocy: BoA, Citigroup, JP Morgan Chase i 8 innych instytucji mają nadzieję, że wykażą zaufanie do amerykańskiego systemu bankowego — uznał dziennik „La Tribune”.