Od rosyjskiej napaści na Ukrainę zapotrzebowanie na gotówkę utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, ale tak gwałtowny skok odnotowano po raz pierwszy. Gazeta RBK podkreśla, że obecny popyt pozostaje w tyle za szczytowymi wartościami z końca lutego, kiedy to Rosjanie zaczęli masowo wybierać gotówkę i likwidować konta po agresji Rosji na Ukrainę. Odpływ ustał po gwałtownym podniesieniu przez Bank Rosji bazowej stopy procentowej do 20 proc.

Czytaj więcej

Kolejne kraje odwracają się od rosyjskich kart płatniczych Mir

21 września w dniu wyjścia dekretu o mobilizacji rezerwistów, popyt na gotówkę wynosił 14,2 mld rubli. W dzień później 22 września Bank Rosji odnotował skokowy wzrost ilości gotówki w obiegu. Obroty gotówkowe wzrosły o 132,1 mld rubli, ostatni raz przekroczyła tę wartość 4 marca. Następnie w ciągu jednego dnia liczba ta jeszcze się powiększyła o 151,5 miliarda rubli.