Wymienić można do 10 tysięcy hrywien na jedną osobę, a przyjmowane będą banknoty o nominałach: 100, 200, 500 i 1000 hrywien. Osoba wymieniająca walutę musi mieć ukończone 18 lat. Dokumentem uprawniającym do transakcji jest ukraiński dowód osobisty wydany po 2016 roku, w wersji plastikowej - paszport wewnętrzny albo ukraiński paszport zagraniczny.

- Wymiana hrywien przywiezionych w gotówce przez uchodźców uciekających z Ukrainy stała się pilnym do rozwiązania problemem. We współpracy z Narodowym Bankiem Polskim nasz bank oferuje rozwiązanie, które pomoże uchodźcom i ułatwi im pobyt w Polsce. To kolejny, bardzo ważny element wsparcia dla Ukraińców, taki, którego dotychczas na rynku brakowało. Oddziały PKO Banku Polskiego będą tym miejscem, gdzie obywatele Ukrainy będą mogli w łatwy sposób wymienić ukraińską walutę. Uruchomienie programu wymiany walutowej to dla nich konkretna pomoc w tym trudnym czasie - podkreśla Iwona Duda, prezes PKO BP.

Czytaj więcej

Hrywna na polskim rynku. Uchodźcy z Ukrainy zapłacą kartą lub aplikacją

Bank nie pobiera opłat za transakcje, nie stosuje również spreadu. Przeliczenie następuje po kursie ustalonym przez Narodowy Bank Ukrainy i przekazanym do Narodowego Banku Polskiego, a następnie do PKO BP. Wszystkie hrywny skupione przez PKO BP, zostaną sprzedane do NBP, który po zakończeniu skupu odsprzeda je Narodowemu Bankowi Ukrainy. Zarówno PKO BP jak i NBP stosują ten sam kurs, co oznacza, że żaden z wymienionych banków nie zarabia na wymianie hrywien na złote.