Kierownictwo GPW zdecydowało, że 56,6 mln praw do akcji serii I, wyemitowanych przez Alior Bank w ramach majowej oferty publicznej, wejdą do obrotu we wtorek, 21 czerwca (notowane będą w systemie ciągłym pod skrótem ALIOR-PDA).

Alior Bank wyemitował wszystkie oferowane 56,6 mln akcji serii z prawem poboru i w efekcie liczba akcji banku zwiększyła się do 129,3 mln sztuk (zostaną dopuszczone do obrotu na GPW po ich zarejestrowaniu przez sąd i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, co może zająć jeszcze co najmniej kilkanaście dni).

W ofercie cena emisyjna wyniosła 38,9 zł (prawo poboru było początkowo warte 12,40 zł), co oznacza, że bank pozyskał równe 2,2 mld zł brutto (koszty oferty oszacowano w prospekcie na 70 mln zł). Obecny kurs akcji Aliora na GPW oscyluje wokół 50 zł.

Pozyskane z oferty akcji środki bank przeznaczy na zakup wydzielonej części Banku BPH. Wzmocni także kapitały własne, dzięki czemu będzie mógł kontynuować rozwój połączonego banku, utrzymując wskaźniki kapitałowe na adekwatnym poziomie. Zakup Banku BPH (bez portfela kredytów mieszkaniowych i BPH TFI) kosztować będzie nieco ponad 1,5 mld zł, a pozostała kwota z oferty wzmocni kapitały Aliora.