S&P podwyższył perspektywę ratingu Pekao do stabilnej z negatywnej, utrzymując oceny ratingowe na niezmienionym poziomie. W wyniku decyzji oceny ratingowe banku, przyznane przez S&P, są następujące: długoterminowa: BBB+, krótkoterminowa: A-2, perspektywa: stabilna, stand-alone (samodzielna): bbb+.

Agencja podała w komunikacie, że zmiana właścicielska nie ma wpływu na ratingi Pekao. W dalszym ciągu będą się one opierać na ocenie profilu kredytowego. Wskazano, że bank ma silną pozycję biznesową, generuje dobre wyniki, ma odpowiedni poziom ryzyka i wysoką płynność. Rewizja perspektywy z negatywnej na stabilną wynika z faktu, że Pekao nie będzie ograniczane oceną ratingową UniCreditu (ten z kolei ma problemy finansowe i miałby ograniczoną możliwość wsparcia Pekao w razie jego kłopotów).

S&P zakłada, że silna kapitalizacja banku pozostanie nienaruszona w przeciągu najbliższych dwóch lat. Agencja ocenia, że mimo zmian w strukturze własnościowej, Pekao utrzyma konserwatywną strategię wzrostu i będzie nadal posiadać wystarczające bufory kapitałowe, by wykazywać odporność na niekorzystne zmiany w otoczeniu. Ponadto ekspozycja banku na kredyty hipoteczne we frankach jest stosunkowo niska.

Dodano, że obniżenie perspektywy do negatywnej byłoby możliwe, gdyby nastąpił niekorzystny wpływ działań nowych właścicieli na bank, w tym prowadzących do osłabienia jego silnej pozycji kapitałowej.

Z kolei Moody's potwierdził długoterminowy rating banku Pekao na poziomie A2. Długoterminowa perspektywa w walucie lokalnej pozostała stabilna, a w walucie obcej pozostała negatywna - poinformowała agencja w komunikacie.

Raport został wydany w związku z informacją ogłoszoną 8 grudnia. Tego dnia PZU i PFR zgodziły się kupić 32,8 proc. akcji Pekao za 10,6 mld zł. Cena nabycia jednej akcji wynosi 123 zł. W tym PZU zapłaci 6,46 mld zł. UniCredit sprzeda na rynku pozostałe 7,3 proc. akcji Pekao poprzez certyfikaty powiązane z akcjami banku (certyfikaty już sprzedano).